Fax Wizard - Items to include

Specifies the fax elements to be printed.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Nõustajad - Faks - Kaasatavad elemendid


Logo

Lisab asutuse logo.

Kuupäev

Lisab kuupäeva välja.

Kirja tüüp

Lisab kirjavahetuse tüübi rea. Vali rida loendikastist.

Teema rida

Lisab teema rea.

Tervitus

Lisab tervituse. Vali loendikastist tervitus.

Viisakas hüvastijätt

Lisab viisaka hüvastijätu. Vali loendikastist selle tekst.

Jalus

Lisab jaluse.

Go to Fax Wizard - Sender and Recipient