LibreOffice'i üldised kiirklahvid

Märkuse ikoon

Mõned kiirklahvidest võivad olla kasutusel töölaua keskkonnas. Töölaua keskkonna poolt kasutatavaid kiirklahve ei saa LibreOffice kasutada. Proovi omistada LibreOffice'ile dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur abil muud kiirklahvid või muuda töölaua keskkonna kiirklahve.


Kiirklahvide kasutamine

Suurt hulka käske saab rakendustele edastada kiirklahvide abil. Nii näiteks kuvatakse kiirkäsku käsu Ava järel menüüs Fail. Vajadusel seda käsku kasutada tuleb vajutada alla klahv ning seejärel vajutada O klahvi. Pärast dialoogi ilmumist vabasta mõlemad klahvid.

Rakenduste kasutamisel saab peaaegu kõiki tegevusi sooritada vastavalt oma soovile kas hiirega või klaviatuuri abil.

Kiirklahvide kasutamine dialoogide juhtimisel

Igas dialoogis on alati üks element esiletõstetud - tavaliselt punktiirraamiga ümbritsetud. Sellel elemendil (milleks võib olla nupp, raadionuppudega valikuala, kirje valikukastis või märkeruut) öeldakse olevat fookus. Kui fookus on nupul, tehakse Enteri vajutamisel sama, mida nupul klõpsamisel. Märkeruudu olekut lülitatakse tühikuklahvi abil. Kui fookus on valikualal, kasuta soovitud raadionupu valimiseks nooleklahve. Ühelt elemendilt või alalt teisele liikumiseks kasuta tabeldusklahvi, vastupidises suunas liikumiseks kombinatsiooni Shift+Tab.

Klahv Esc sulgeb dialoogi muudatusi rakendamata.

Kiirklahvid koos hiire tegevustega

Hiirega lohistamise, valimise ning objektidel ja nimedel klõpsamise juures võib lisafunktsionaalsuse saavutamiseks kasutada klahve Shift, ja vahel ka . Lohistamise käigus muudab hiire kursor oma kuju, kui kasutatakse klaviatuuri abil modifitseeritud funktsionaalsust. Failide ja muude objektide valimise juures aitavad muuteklahvid valikut laiendada - täpsemalt on selliste funktsioonide kohta kirjutatud nende rakendamise kohtades.

Praktiline kasutamine tekstiväljadel

 1. Saab avada kontekstimenüü, mis sisaldab mõningaid enam kasutatavaid käske.

 2. Kiirklahv +Shift+S avab dialoogi Erimärgid, mille abil saab sisestada märke, mida klaviatuuril ei leidu.

 3. Kiirklahvi +A abil saab valida kogu teksti. Vasaku või parema nooleklahviga saab valiku tühistada.

 4. Sõna valimisel tee sellel topeltklõps.

 5. Kolmekordne klõps sisestusväljal valib kogu välja. Kolmekordne klõps tekstidokumendis valib aktiivse lause.

 6. Kiirklahv +Del kustutab kõik alates kursori asukohast kuni sõna lõpuni.

 7. Klahvi ja vasaku või parema nooleklahvi vajutamisel hüppab kursor sõnalt sõnale. Kui samal ajal hoida all ka Shift klahvi, siis sõnad valitakse järjest.

 8. Klahvi Insert kasutatakse lülitumiseks lisamisrežiimist ülekirjutusrežiimi ja tagasi.

 9. Lohistamist saab kasutada nii tekstikasti piires kui ka väljaspool seda.

 10. Kiirklahvi +Z kasutatakse muudatuste tühistamiseks ükshaaval; sellega saab teksti viia tagasi olukorda, milles ta oli enne esimest muutmist.

 1. LibreOffice'il on automaatlõpetamise funktsioon, mis aktiveerub teatud tüüpi teksti- ning loendikastide puhul. Kui näiteks sisestada URL-i väljale , siis automaatlõpetamise funktsioon kuvab esimest "a" tähega algavat faili või kataloogi .

 2. Allapoole suunatud nooleklahvi abil saab kerida läbi ülejäänud failide ja kataloogide nimekirja. Parempoolse nooleklahvi abil saab lasta URL-i väljal kuvada ka eksisteerivaid alamkatalooge. Kui pärast osa URL-i sisestamist vajutada klahvi End, siis kasutatakse kiiret automaatlõpetamist. Kui vajalik programm, dokument või kataloog on leitud, tuleb vajutada klahvi Enter.

Makrode töö katkestamine

Parajasti töötava makro töö katkestamiseks vajuta +Shift+Q.

LibreOffice'i üldiste kiirklahvide nimekiri

Menüükirjele vastavad kiirklahvid kuvatakse menüü parempoolsel serval.

Kiirklahvid dialoogide juhtimiseks

Kiirklahvid

Efekt

Klahv Enter

Aktiveerib dialoogi fokuseeritud nupu

Esc

Katkestab dialoogi töö. LibreOffice'i Abis liigub ühe taseme võrra üles.

Tühikuklahv

Lülitab ümber fokuseeritud märkeruudu.

Nooleklahvid

Liigutavad dialoogi valikukastides valikut ühelt väljalt teisele.

Tab

Viib fookuse dialoogi järgmisele alale või elemendile.

Shift+Tab

Viib fookuse dialoogi eelmisele alale või elemendile.

+nool alla

Avab dialoogis valitud kontrollvälja loendi. See kiirklahv ei kehti mitte ainult liitboksidele, vaid ka ikoonidele, mis omavad hüpikmenüüsid. Avatud loendi saab sulgeda klahvi Esc abil.


Kiirklahvid dokumentide ja akende juhtimiseks

Kiirklahvid

Efekt

+O

Avab dokumendi.

+S

Salvestab aktiivse dokumendi.

+N

Loob uue dokumendi.

+Shift+N

Avab mallide akna.

+P

Prindib dokumendi.

+F

Avab otsinguriba.

+H

Avab dialoogi Otsimine ja asendamine.

+Shift+F

Otsib viimati sisestatud otsingusõna.

+Shift+R

Värskendab dokumendi vaadet.

+Shift+I

Lubab või keelab valikukursori kirjutuskaitstud tekstis.

LibreOffice'i abis: viib abi pealehele.

Shift+F2

Lülitab parajasti valitud käsu, nupu või juhtelemendi jaoks sisse laiendatud nõuanded.

F6

Viib fookuse järgmisse alamaknasse (näiteks dokumendi või andmeallikate vaatesse)

Shift+F6

Viib fookuse eelmisse alamaknasse.

F10

Aktiveerib esimese menüü (menüü Fail)

Shift+F10

Avab kontekstimenüü.

+F4 või +F4

Sulgeb aktiivse dokumendi (sulgeb LibreOffice'i, kui viimane dokument on suletud)

+Q

Lõpetab rakenduse töö.


Kiirklahvid dokumentide redigeerimiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvid

Efekt

+Tab

Kui kursor asub pealkirja alguses, siis lisatakse tabelduskoht.

Enter (kui valitud on OLE-objekt)

Aktiveerib valitud OLE-objekti.

Enter (kui valitud on joonistus- või tekstiobjekt)

Aktiveerib tekstisisestusrežiimi.

+X

Lõikab valitud elemendid välja.

+C

Koperib valitud elemendid.

+V

Asetab lõikepuhvrist.

+Shift+V

Asetab lõikepuhvrist vormindamata teksti. Asetatud tekstile rakendub sisestuskohas kehtiv vormindus.

+Shift+V

Avab dialoogi Aseta teisiti.

+A

Valib kõik.

+Z

Tühistab viimase tegevuse.

Teeb viimase toimingu uuesti.

+Shift+Y

Kordab viimast käsku.

+I

Rakendab valitud alale kaldkirja atribuudi. Kui kursor asub sõnas, siis muudetakse see sõna kaldkirjaks.

+B

Rakendab valitud alale rasvase kirja atribuudi. Kui kursor asub sõnas, siis muudetakse see sõna rasvaseks.

+U

Rakendab valitud alale allajoonitud kirja atribuudi. Kui kursor asub sõnas, siis joonitakse see sõna alla.

Eemaldab valitud tekstilt või objektidelt otsese vorminduse (sama mis Vormindus - Eemalda otsene vormindus)


Kiirklahvid Galeriis

Kiirklahvid

Tulemus

Tab

Liigub alade vahel.

Shift+Tab

Liiguv alade vahel (tagasisuunas)


Kiirklahvid Galerii uue teema alas:

Kiirklahvid

Tulem

Nool üles

Viib valiku ülespoole.

Nool alla

Viib valiku allapoole.

+Enter

Avab dialoogi Omadused.

Shift+F10

Avab kontekstimenüü.

+U

Värskendab valitud teemat.

+R

Avab dialoogi Tiitli sisestamine.

+D

Kustutab valitud teema.

Insert

Lisab uue teema


Kiirklahvid Galerii eelvaatealas:

Kiirklahvid

Tulem

Home

Hüppab esimesele kirjele.

End

Hüppab viimasele kirjele.

Nool vasakule

Valib vasakult järgmise Galerii elemendi.

Nool paremale

Valib paremalt järgmise Galerii elemendi.

Nool üles

Valib ülevalt järgmise Galerii elemendi.

Nool alla

Valib alt järgmise Galerii elemendi.

Page Up

Kerib üles ühe ekraani võrra.

Page Down

Kerib alla ühe ekraani võrra.

+Shift+Insert

Lisab valitud objekti aktiivsesse dokumenti lingitud objektina.

+I

Lisab aktiivsesse dokumenti valitud objekti koopia.

+T

Avab dialoogi Tiitli sisestamine.

+P

Lülitab teemavaate ja objektivaate vahel.

Tühikuklahv

Lülitab teemavaate ja objektivaate vahel.

Enter

Lülitab teemavaate ja objektivaate vahel.

Samm tagasi (ainult objektivaates)

Viib tagasi pealehele.


Ridade ja veergude valimine andmebaasi tabelis (avatud klahvikombinatsiooni +Shift+F4 abil)

Kiirklahvid

Tulem

Tühikuklahv

Lülitab ümber rea valiku, välja arvatud siis, kui rida on redigeerimisrežiimis.

+Tühik

Lülitab ümber rea valiku.

Shift+Tühik

Valib aktiivse veeru

+Page Up

Viib kursori esimesele reale

+Page Down

Viib kursori viimasele reale


Kiirklahvid joonistusobjektide puhul

Kiirklahvid

Tulem

Mine klahviga F6 tööriistaribale. Soovitud tööriistariba nupu valimiseks kasuta klahve nool alla ja nool paremale ning vajuta +Enter

Lisab joonistuse.

Vali dokument klahvidega +F6 ja vajuta Tab

Valib joonistusobjekti.

Tab

Valib järgmise joonistusobjekti.

Shift+Tab

Valib eelmise joonistusobjekti.

+Home

Valib esimese joonistusobjekti.

+End

Valib viimase joonistusobjekti.

Esc

Lõpetab joonistusobjektide valimise.

Esc (markerite valimise režiimis)

Läheb markerite valimise režiimist tagasi objektide valimise režiimi.

Nool üles/alla/vasakule/paremale

Liigutab valitud punkti (tõmme alusvõrgule on ajutiselt välja lülitatud, kuid otspunktid haakuvad siiski teineteise külge).

+nool üles/alla/vasakule/paremale

Liigutab valitud joonistusobjekti ühe piksli võrra (valikurežiimis)

Muudab joonistusobjekti suurust (markerite valiku režiimis)

Pöörab joonistusobjekti (pööramisrežiimis)

Avab joonistusobjekti omaduste dialoogi.

Aktiveerib valitud joonistusobjekti jaoks punktide valimise režiimi.

Tühikuklahv

Valib joonistusobjekti punkti (punktide valimise režiimis) / Tühistab valiku.

Valitud punkt vilgub kord sekundis.

Shift+Tühik

Valib veel ühe punkti punktide valimise režiimis.

+Tab

Valib joonistusobjekti järgmise punkti (punktide valimise režiimis).

Pööramisrežiimis saab valida ka pööramise keskpunkti.

+Shift+Tab

Valib joonistusobjekti eelmise punkti (punktide valimise režiimis)

+Enter

Uus vaikimisi suurusega joonistusobjekt lisatakse aktiivse vaate keskele.

+Enter valiku ikooni kohal

Aktiveerib esimese joonistusobjekti dokumendis.

Esc

Lahkub punktide valimise režiimist. Joonistusobjekt jääb valituks.

Redigeerib valitud joonistusobjekti punkti (punktide redigeerimise režiimis)

Suvaline tähe- või numbriklahv

Kui joonistusobjekt on valitud, lülitub redigeerimisrežiimi ja viib kursori joonistusobjektis oleva teksti lõppu. Kasutatud klahvi märk sisestatakse.

-klahv graafilise objekti loomisel või selle suuruse muutmisel

Fikseerib objekti keskpunkti asukoha.

Shift-klahv graafikaobjekti loomise või skaleerimise ajal

Fikseerib objekti laiuse ja kõrguse suhte.