Display Grid

Määrab, kas alusvõrku kuvatakse või mitte.

Ikoon

Display Grid