Andmed (XML-vormidokumentide jaoks)

XML-vormidokumendi omaduste dialoogi kaart Andmed sisaldab mõningaid XML-vormide sätteid.

Selle käsu kasutamiseks...

Ava XML-vormidokumendi valitud juhtelemendi kontekstimenüü, vali Juhtelement - kaart Andmed

Ava XML-vormidokumendi vormi juhtelementide tööriistariba, klõpsa ikoonil Juhtelement - vali kaart Andmed


Valitud juhtelemendi omaduste kaardil Andmed olevad sätted sõltuvad vastavast juhtelemendist. Kuvatakse valitud juhelemendi ja konteksti jaoks võimalikke sätteid. Saadaval on järgnevad väljad:

XML-andmemudel

Vali aktiivse dokumendi kõikide mudelite nimekirjast mudel.

Seos

Vali või sisesta seose nimi. Olemasoleva seose nime valimine ühendab seose vormi juhtelemendiga. Uue nime sisestamisel luuakse uus seos ja ühendatakse see vormi juhtelemendiga.

Siduv avaldis

Sisesta DOM-i sõlm, millega juhtelemendi mudel seostatakse. Klõps ...-nupul avab XPath'i avaldise sisestamise dialoogi.

Nõutav

Määrab, kas elemendi lisamine XForm'i on kohustuslik.

Relevantne

Kirjeldab elemendi relevantsena.

Kirjutuskaitstud

Kirjeldab elemendi kirjutuskaitstuna.

Piirang

Kirjeldab elemendi piiranguna.

Arvutamine

Kirjeldab elemendi arvutatuna.

Andmetüüp

Vali andmetüüp, mille suhtes juhtelementi valideeritakse.

x

Vali kohandatud andmetüüp ja klõpsa selle kustutamiseks nupule.

+

Klõps nupul avab dialoogi uue kasutaja määratud andmetüübi nime sisestamiseks. Uus andmetüüp pärib kõik parajasti valitud andmetüübi omadused.

Märkuse ikoon

Järgnevalt on loetletud kõik võimalikud andmetüüpide omadused. Mõned neist sobivad ainult teatud andmetüüpidele.


Tühikud

Specifies how whitespaces are to be handled when a string of the current data type is being processed. Possible values are Preserve, Replace, and Collapse. The semantics follow the definition at http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace.

Muster

Specifies a regular expression pattern. Strings validated against the data type must conform to this pattern to be valid. The XSD data type syntax for regular expressions is different from the regular expression syntax used elsewhere in LibreOffice, for example in the Find & Replace dialog.

Kohti (kokku)

Määrab kümnendarvu tüüpi andmete maksimaalse kohtade koguarvu.

Kohti (pärast koma)

Määrab kümnendarvu tüüpi andmete maksimaalse komakohtade arvu.

Maks. (kaasavalt)

Määrab väärtuste ülempiiri (kaasa arvatud).

Maks. (välistav)

Määrab väärtuste välistava ülempiiri.

Min. (kaasavalt)

Määrab väärtuste alampiiri (kaasa arvatud).

Min. (välistav)

Määrab väärtuste välistava alampiiri.

Pikkus

Määrab märkide arvu stringis.

Pikkus (vähemalt)

Määrab vähima märkide arvu stringis.

Pikkus (suurim)

Määrab suurima märkide arvu stringis.