Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Ekspordi kui - PDF

Ikoon

Ekspordi otse PDF-ina


Kaart Üldine

Range

Sets the export options for the pages included in the PDF file.

All

Exports all defined print ranges. If no print range is defined, exports the entire document.

Pages

Exports the pages you type in the box.

To export a range of pages, use the format 3-6. To export single pages, use the format 7;9;11. If you want, you can export a combination of page ranges and single pages, by using a format like 3-6;8;10;12.

Selection

Exports the current selection.

Pildid

Määrab PDF-i ekspordisätted dokumendis leiduvate piltide jaoks.

Märkuse ikoon

Põimitud eelvaatega EPS-piltidest eksporditakse ainult eelvaade. Ilma eelvaateta EPS-pildid eksporditakse tühjade kohahoidjatena.


Kadudeta pakkimine

Valib piltide kadudeta pakkimise. Kõik pikslid säilitatakse.

JPEG pakkimine

Valib piltide JPEG pakkimise taseme. Kõrge kvaliteeditaseme puhul säilitatakse peaaegu kõik pikslid. Madala kvaliteeditaseme juures läheb osa piksleid kaotsi ja tekib moonutusi, kuid failide suurus on väiksem.

Kvaliteet

Sisesta JPEG pakkimise kvaliteeditase.

Eraldusvõime vähendamine

Select to resample or down-size the images to a lower number of pixels per inch.

Vali eksporditud piltide lahutus.

Üldine

Määrab PDF-ina eksportimise üldised sätted.

Hübriid-PDF (põimitud ODF-failiga)

Selle sätte abil saab dokumendi eksportida PDF-failina, mis sisaldab kahte failivormingut: PDF ja ODF. PDF-i lugemise rakendustes käitub see tavalise PDF-failina, aga LibreOffice'is on täielikult muudetav.

Archive PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Teisendab PDF/A-1a vormingusse. See vorming on defineeritud kui pikaajaliseks säilitamiseks mõeldud elektrooniliste dokumentide failivorming. Kõik lähtedokumentides kasutatavad fondid kaasatakse loodud PDF-faili. Luuakse PDF-sildid.

Siltidega PDF (koos dokumendi struktuuriga)

Select to write PDF tags. This can increase file size by huge amounts.

Siltidega PDF sisaldab teavet dokumendi sisu struktuuri kohta. See võib olla kasulik dokumendi kuvamisel erinevate ekraanidega seadmete abil, samuti ekraanilt lugemise tarkvara kasutamisel.

Järjehoidjate eksportimine

Select to export bookmarks of Writer documents as PDF bookmarks. Bookmarks are created for all outline paragraphs (Tools - Chapter Numbering) and for all table of contents entries for which you did assign hyperlinks in the source document.

Märkuste eksportimine

Select to export comments of Writer and Calc documents as PDF notes.

To export comments of Writer documents as they are shown in LibreOffice, choose - LibreOffice Writer - Print and select the In margins option in the Comments area. The exported pages will be scaled down and the comments will be placed into their margins.

PDF-vormi loomine

Vali PDF-vormi loomiseks. Vormi saab täita ja printida PDF-dokumendi kasutaja.

Edastamise vorming

Vali vorming, milles kaasatakse vormid PDF-failidesse.

Vali andmete vorming, mida soovid saatjalt saada: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML või XML.

See säte tühistab juhtelemendi omaduse URL, mis on määratud dokumendis.

Korduvate väljanimede lubamine

Allows you to use the same field name for multiple fields in the generated PDF file. If disabled, field names will be exported using generated unique names.

Eksporditakse automaatselt lisatavad tühjad leheküljed

If switched on, automatically inserted blank pages are exported to the PDF file. This is best if you are printing the pdf file double-sided. Example: In a book a chapter paragraph style is set to always start with an odd numbered page. If the previous chapter ends on an odd page, LibreOffice inserts an even numbered blank page. This option controls whether to export that even numbered page or not.

Use reference XObjects

This option affects how PDF images are exported back to PDF. When this option is disabled, then the first page of the PDF data is included in the output. The PDF export merges the used images, fonts and other resources during export. This is a complex operation, but the result can be viewed in various viewers. When the option is enabled, then the reference XObject markup is used: this is a simple operation, but viewers have to support this markup to show vector images. Otherwise a fallback bitmap is shown in the viewer.

Kaart Algvaade

Paanid

Ainult lehekülg

Valimise korral luuakse PDF-fail, mis kuvab ainult lehekülje sisu.

Järjehoidjad ja lehekülg

Valimise korral luuakse PDF-fail, mis kuvab järjehoidjate paneeli ja lehekülje sisu.

Pisipildid ja lehekülg

Valimise korral luuakse PDF-fail, mis kuvab pisipiltide paneeli ja lehekülje sisu.

Avatav lehekülg

Valimise korral kuvatakse vaatamisrakenduses PDF-faili määratud lehekülge.

Suurendus

Vaikimisi

Valimise korral kuvatakse loodud PDF-faili lehekülje sisu ilma suurendamata. Kui lugemisrakendus on häälestatud kasutama vaikimisi suurendustegurit, kasutatakse seda lehekülje kuvamisel.

Mahutatakse aknasse

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille lehekülg mahutatakse kuvamisel täielikult lugemisrakenduse aknasse.

Mahutatakse laiusele

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille lehekülje laius mahutatakse kuvamisel lugemisrakenduse aknasse.

Mahutatakse nähtav osa

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille lehekülje tekst ja pildid mahutatakse kuvamisel lugemisrakenduse aknasse.

Suurendustegur

Vali suurendustegur, mida lugemisrakendus kasutab PDF-faili avamisel.

Lehekülje paigutus

Vaikimisi

Valimisel luuakse PDF-fail, mille lehekülgi kuvatakse vastavalt lugemisrakenduse paigutuse sätetele.

Üks lehekülg

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille vaatamisel kuvatakse korraga ainult üht lehekülge.

Pidev

Valimisel luuakse PDF-fail, mille lehekülgi kuvatakse vaatamisel pideva veeruna.

Pidev paarikaupa

Valimisel luuakse PDF-fail, mille lehekülgi kuvatakse vaatamisel paarikaupa pideva veeruna. Rohkem kui kahe lehekülje korral kuvatakse esimest lehekülge paremal.

Esimene lehekülg vasakul

Märkimisel luuakse PDF-fail, kus leheküljed on kuvatud pidevas veerus külg-külje kõrval. Enam kui kahe lehekülje korral kuvatakse esimene lehekülg vasakul. Selle kasutamiseks pead dialoogis Sätted - Keelesätted - Keeled lubama keerukate kirjasüsteemide toe.

Kaart Kasutajaliides

Akna sätted

Akna suurus vastab esimesele leheküljele

Valimise korral luuakse PDF-fail, mida kuvatakse kogu esilehte näitavas aknas.

Aken ekraani keskel

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille kuvamisel tsentreeritakse vaatamisrakenduse aken ekraanile.

Avamine täisekraani režiimis

Valimise korral luuakse PDF-fail, mida kuvatakse vaatamisrakenduses täisekraani režiimis kõigist teistest akendest eespool.

Dokumendi tiitli kuvamine

Valimise korral luuakse PDF-fail, mille kuvamisel näidatakse vaatamisrakenduse tiitliribal dokumendi tiitlit.

Kasutajaliidese sätted

Menüüriba peitmine

Peidab vaatamisrakenduse menüüriba, kui dokument on aktiivne.

Tööriistariba peitmine

Peidab vaatamisrakenduse tööriistariba, kui dokument on aktiivne.

Akna juhtnuppude peitmine

Peidab vaatamisrakenduse akna juhtnupud, kui dokument on aktiivne.

Siirdeefektid

Siirdeefektide kasutamine

Select to export Impress slide transition effects to respective PDF effects.

Järjehoidjad

Kõik järjehoidjate tasemed

Kui vaatamisrakendus avab PDF-faili, kuvatakse kõiki järjehoidjate tasemeid.

Nähtavad järjehoidjate tasemed

Kui vaatamisrakendus avab PDF-faili, kuvatakse järjehoidjate tasemeid kuni valitud tasemeni.

Kaart Lingid

Määrab, kuidas eksporditakse sinu dokumendis olevad järjehoidjad ja hüperlingid.

Järjehoidjad eksporditakse nimeliste viidetena

The bookmarks (targets of references) in PDF files can be defined as rectangular areas. Additionally, bookmarks to named objects can be defined by their names. Enable the checkbox to export the names of objects in your document as valid bookmark targets. This allows you to link to those objects by name from other documents.

Dokumendi viited teisendatakse PDF-sihtmärkideks

Selle ruudu märkimisel teisendatakse teistele ODF-failidele viitavad URL-id sama nimega PDF-failideks. Viitavates URL-ides teisendatakse faililaiendid .odt, .odp, .ods, .odg ja .odm faililaiendiks .pdf.

URL-id ekporditakse suhtelistena failisüsteemi suhtes

Ruudu märkimisel eksporditakse teistele dokumentidele viitavad URL-id failisüsteemi suhtes suhteliste URL-idena. Vaata Abi peatükki "suhtelised hüperlingid".

Dokumentidevahelised lingid

Määra, kuidas käsitletakse sinu PDF-failis teistele failidele viitavaid hüperlinke.

Vaikerežiim

Linke sinu PDF-dokumendist teistele dokumentidele käsitletakse nii, nagu see on määratud operatsioonisüsteemi sätetega.

Avamine PDF-i lugemise rakendusega

Dokumentidevahelised lingid avatakse PDF-i näitamise rakenduses, mis näitab ka aktiivset dokumenti. PDF-i näitamise rakendus peab olema võimeline käsitlema hüperlingis määratud failitüüpi.

Avamine internetibrauseriga

Dokumentidevahelised lingid avatakse veebibrauseris. Veebibrauser peab olema võimeline käsitlema hüperlingis määratud failitüüpi.

Kaart Turvalisus

Määra paroolid

Klõpsa paroolide sisestamise dialoogi avamiseks.

You can specify a password needed to view the PDF. You can enter an optional password that allows the person viewing the PDF to edit and/or print the document.

Printimine

Keelatud

Dokumendi printimine on keelatud.

Madala eraldusvõimega (150 dpi)

Dokumenti saab printida ainult madala eraldusvõimega (150 dpi). Mitte kõik PDF-i vaatamisrakendused ei austa seda sätet.

Kõrge eraldusvõimega

Dokumenti saab printida kõrge eraldusvõimega.

Muudatused

Keelatud

Sisu muutmine on keelatud.

Lehekülgede lisamine, kustutamine ja pööramine

Lubatud on ainult lehekülgede lisamine, kustutamine ja pööramine.

Vormi väljade täitmine

Lubatud on ainult vormide väljade täitmine.

Märkuste lisamine, vormi väljade täitmine

Lubatud on ainult märkuste lisamine ja vormide väljade täitmine.

Kõik peale lehekülgede ekstraktimise

Lubatud on kõik muudatused peale lehekülgede ekstraktimise.

Sisu kopeerimise võimaldamine

Lubab valitud sisu kopeerimise lõikepuhvrisse.

Ligipääsu võimaldamine tekstile hõlbustusvahenditega

Lubab ligipääsu tekstile hõlbustusvahenditega.

Digital Signatures tab

This tab contains the options related to exporting to a digitally signed PDF.

Digital signatures are used to ensure that the PDF was really created by the original author (i.e. you), and that the document has not been modified since it was signed.

The signed PDF export uses the keys and X.509 certificates already stored in your default key store location or on a smartcard.

When using a smartcard, it must already be configured for use by your key store. This is usually done during installation of the smartcard software.

Sertifikaat PDF-dokumentide digiallkirjastamiseks

Allows you to select a certificate to be used for signing this PDF export.

Vali

Avab dialoogi Sertifikaadi valimine.

All certificates found in your selected key store are displayed. If the key store is protected by a password, you are prompted for it. When using a smartcard that is protected by a PIN, you are also prompted for that.

Select the certificate to use for digitally signing the exported PDF by clicking on the corresponding line, then click OK.

All other fields on the Digital Signatures tab will be accessible only after a certificate has been selected.

Sertifikaadi parool

Enter the password used for protecting the private key associated with the selected certificate. Usually this is the key store password.

Märkuse ikoon

If the key store password has already been entered in the Select Certificate dialog, the key store may already be unlocked and not require the password again. But to be on the safe side, enter it nevertheless.


Hoiatav ikoon

When using a smartcard, enter the PIN here. Some smartcard software will prompt you for the PIN again before signing. This is cumbersome, but that's how smartcards work.


Location, Contact information, Reason

These three fields allow you to optionally enter additional information about the digital signature that will be applied to the PDF (Where, by whom and why it was made). It will be embedded in the appropriate PDF fields and will be visible to anyone viewing the PDF. Each or all of the three fields may be left blank.

Ajatemplikeskus

Allows you to optionally select a Time Stamping Authority (TSA) URL.

During the PDF signing process, the TSA will be used to obtain a digitally signed timestamp that is then embedded in the signature. This (RFC 3161) timestamp will allow anyone viewing the PDF to verify when the document was signed.

The list of TSA URLs that can be selected is maintained under - LibreOffice - Security - TSAs.

If no TSA URL is selected (the default), the signature will not be timestamped, but will use the current time from your local computer.

Export button

Exports the current file in PDF format.