Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

You can display the contents of the Gallery as icons, or icons with titles and path information.

To zoom in or zoom out on a single object in the Gallery, double-click the object, or select the object, and then press the Spacebar.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Multimeedium - Galerii või klõpsa Standardriba nupul

Ikoon

Galerii


Themes are listed on the left side of the Gallery.Click a theme to view the objects associated with the theme.

To insert a Gallery object, select the object, and then drag it into the document.

Inserting Objects From the Gallery

Copying Graphics From the Gallery

Adding Graphics to the Gallery

Adding a New File to the Gallery

To add a file to the Gallery, right-click a theme, choose Properties, click the Files tab, and then click Add. You can also click an object in the current document, hold, and then drag it to the Gallery window.

New theme

Adds a new theme to the Gallery and lets you choose the files to include in the theme.

To access the following commands, right-click a theme in the Gallery:

Kustuta

Kustutab valitud objekti. Kui on valitud mitu objekti, siis kustutatakse kõik. Enamasti näidatakse enne kustutamist vastavasisulist hoiatust.

Sõltuvalt kontekstist kustutatakse objekt kas andmekandjalt või lõpetatakse lihtsalt tema kuvamine.

Kui valida käsk Kustuta Galeriis, siis kustutatakse ainult objekti kirje Galeriis, objekt ise jääb puutumata.

Muuda nime

Võimaldab muuta valitud objekti nime. Pärast käsu Muuda nime andmist valitakse nimi ning kohe saab sisestada uue nime. Nooleklahvide abil saab viia kursori nime algusesse või lõppu, et lisada või kustutada nime osa.

Uuenda

Värskendab akna või valitud objekti vaadet.

Properties

The Properties of (Theme) dialog contains the following tabs:

Üldine

Kaart Üldine annab aktiivse teema kohta üldist teavet.

Files

Adds new files to the selected theme.

Lisamine

Avab Galerii alammenüü, milles on võimalik valida käskude Kopeeri ja Lingi vahel. Valitud Galerii objekt vastavalt kopeeritakse või lingitakse dokumenti.

Hoiatav ikoon

Kui samal ajal on dokumendis mõni objekt valitud, siis lisatav objekt asendab selle.


Eelvaade

Valitud element kuvatakse Galeriis maksimaalses võimalikus suuruses. Eelvaate avamiseks ja sulgemiseks võib kasutada ka topeltklõpsu.