Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Sisetühik

Lisab sisetühiku, mis hoiab märgid reavahetuse korral koos ega lase neid poolitada.

Püsikriips

Lisab sidekriipsu, mis hoiab märgid reavahetuse korral koos ega lase neid poolitada.

Poolituskoht

Inserts an invisible optional hyphen within a word that will appear and create a line break once it becomes the last character in a line.

Nähtamatu poolitus

Lisab sõnasse nähtamatu tühiku, mis tekitab reavahetuse, kui jääb real viimaseks märgiks. Seda saab kasutada keeruka tekstipaigutuse (CTL) lubamisel.

Nähtamatu poolituskeeld

Lisab sõnasse nähtamatu tühiku, mis hoiab sõna koos, kui see satub rea lõppu. Seda saab kasutada keeruka tekstipaigutuse (CTL) lubamisel.

Vasakult paremale teksti tähis

Lisab tekstisuuna tähise, mis mõjutab kogu tähisele järgnevat teksti. Seda saab kasutada keeruka tekstipaigutuse (CTL) lubamisel.

Paremalt vasakule teksti tähis

Lisab tekstisuuna tähise, mis mõjutab kogu tähisele järgnevat teksti. Seda saab kasutada keeruka tekstipaigutuse (CTL) lubamisel.