Hanguli/hanja sätted

Määra hanguli-hanja teisenduse sätted.

Kasutaja sõnaraamatud

Loetleb kõik kasutaja määratud sõnaraamatud. Sõnaraamatu kasutamiseks vali selle ees seisev märkekast. Sõnaraamatu kasutamise vältimiseks eemalda märkekastist valikumärk.

Uus

Avab uue sõnastiku dialoogi, kus saab luua uue sõnaraamatu.

Nimi

Sisesta sõnastiku nimi. Uue sõnaraamatu kuvamiseks loendikastis Kasutaja sõnaraamatud klõpsa Sobib.

Redigeeri

Avab dialoogi Kohandatud sõnastiku muutmine, kus saab redigeerida kõiki kasutaja määratud sõnaraamatuid.

Kustuta

Kustutab valitud kasutaja sõnaraamatu.

Sätted

Määrab lisasätted kõigile sõnaraamatutele.

Tagasõna ignoreerimine

Ignoreerib otsingul sõnaraamatust korea sõnade lõpus seisvaid positsioonimärke.

Hiljuti kasutatud kirjeid näidatakse esimesena

Viimati valitud asendusvastet kuvatakse nimekirjas esimese kirjena.

Kõik unikaalsed kirjed asendatakse automaatselt

Sõnad, millele on ainult üks asendusvaste, asendatakse automaatselt.