XML Filter Settings

Opens the XML Filter Settings dialog, where you can create, edit, delete, and test filters to import and to export XML files.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - XML-filtri sätted


Teave XML-filtrite kohta

Märkuse ikoon

Teatud filtreid saab LibreOffice'i paigaldamise ajal valida ainult kui lisakomponente. Lisafiltri paigaldamiseks käivita LibreOffice'i paigaldusprogramm, vali "Muuda" ning vali moodulite loetelust soovitud filter.


The term XML filter is used in the following as a shortcut for the more exact description as an XSLT based filter.

Term

Description

XML

Extensible Markup Language

XSL

Extensible Stylesheet Language

XSLT

Extensible Stylesheet Language Transformation. XSLT files are also called XSLT stylesheets.


Märkuse ikoon

XHTML-i ekspordifilter tagab nõuetekohase "XHTML 1.0 Strict" väljastuse Writeri, Calc'i, Draw' ja Impressi dokumentidest.


Filter list

Select one or more filters, then click one of the buttons.

Märkuse ikoon

Teatud filtreid saab LibreOffice'i paigaldamise ajal valida ainult kui lisakomponente. Lisafiltri paigaldamiseks käivita LibreOffice'i paigaldusprogramm, vali "Muuda" ning vali moodulite loetelust soovitud filter.


The lists shows the name and the type of the installed filters.

  1. Click a filter to select it.

  2. Shift-click or -click to select several filters.

  3. Double-click a name to edit the filter.

New

Opens a dialog with the name of a new filter.

Edit

Opens a dialog with the name of the selected file.

Test XSLTs

Opens a dialog with the name of the selected file.

Delete

Deletes the selected file after you confirm the dialog that follows.

Save as Package

Displays a Save as dialog to save the selected file as an XSLT filter package (*.jar).

Open Package

Displays an Open dialog to open a filter from an XSLT filter package (*.jar).

Help

Displays the help page for this dialog.

Close

Closes the dialog.