Macros

Lets you record or organize and edit macros.

Record Macro

Records a new macro. Only available, if macro recording feature is enabled in - LibreOffice - Advanced.

Käivita makro

Avab dialoogi, kus saab käivitada makro.

Makrode korraldamine

Avab alammenüü, mis sisaldab linke dialoogidele, kus saab hallata makrosid ja skripte.

Digiallkiri

Lisab makrodele või eemaldab neilt digiallkirja. On võimalik avada dialoog sertifikaatide vaatamiseks.

Dialoogide korraldamine

Avab makrode korraldaja kaardi 'Dialoogid'.