Macro

Opens a dialog to organize macros.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - LibreOffice BASIC või vajuta +F11 (kui pole süsteemis juba kasutusel)


Macro name

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

Macro from / Save macro in

Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.

Run / Save

Runs or saves the current macro.

Assign

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

Edit

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro or dialog for editing.

New / Delete

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

To create a new macro, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

To delete a macro, select it, and then click Delete.

New Library

Saves the recorded macro in a new library.

New Module

Saves the recorded macro in a new module.

Organizer

Opens the Macro Organizer dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.

Module/Dialog tab page

Lets you manage modules or dialog boxes.

Module/Dialog

Lists the existing macros and dialogs.

Edit

Opens the selected macro or dialog for editing.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

New

Opens the editor and creates a new module.

New

Opens the editor and creates a new dialog.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.

Libraries tab page

Lets you manage the macro libraries for the current application and any open documents.

Location

Select the application or the document containing the macro libraries that you want to organize.

Library

Lists the existing macro libraries for the current application and any open documents.

Edit

Opens the LibreOffice Basic editor so that you can modify the selected library.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

Password

Assigns or edits the password for the selected library.

New

Creates a new library.

Name

Enter a name for the new library or module.

Import

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.

Scripts

BeanShell'i makrode dialoogi avamiseks vali 'Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - BeanShell'. Dialoogi 'JavaScript' avamiseks vali 'Tööriistad - Makrod - Makrode korraldamine - JavaScript'.

Ekspordi

Avab dialoogi valitud teegi eksportimiseks kas laiendusena või BASICu teegina.

Makrod

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Käivita

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Loo

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Sisesta skripti nimi.

Redigeeri

Opens the default script editor for your operating system.

Muuda nime

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Kustuta

Prompts you to delete the selected script.

Makro valimise dialoog sisaldab kaht loendiboksi, ühes neist on teegid ja teises makrode nimed.

Teek

Vali makro või skript kas oma makrode, ühiskasutuses olevate või dokumendis sisalduvate makrode hulgast.

Makro nimi

Klõpsa skriptil ja seejärel käsu nupul.