Position

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Nummerdus ja täpid - kaart Paigutus


Märkuse ikoon

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


Level

Select the level(s) that you want to modify.

Nummerdusele järgneb

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

Kaugus

Kui valid nummerdusele järgnema tabelduskoha, saad sisestada tabelduskoha asukohaks mittenegatiivse väärtuse.

Numbering alignment

Set the alignment of the numbering symbols. Select "Left" to align the numbering symbol to start directly at the "Aligned at" position. Select "Right" to align the symbol to end directly before the "Aligned at" position. Select "Centered" to center the symbol around the "Aligned at" position.

Märkuse ikoon

The Numbering alignment option does not set the alignment of the paragraph.


Joondus

Sisesta vahemaa vasakust leheveerisest, millele nummerdussümbol joondatakse.

Taane

Sisesta vahemaa lehe vasakust veerisest kõikide nummerdatud lõikude esimesele reale järgnevate ridade alguseni.

Indent

Enter the amount of space to leave between the left page margin (or the left edge of the text object) and the left edge of the numbering symbol. If the current paragraph style uses an indent, the amount you enter here is added to the indent.

Relative

Indents the current level relative to the previous level in the list hierarchy.

Width of numbering

Enter the amount of space to leave between the left edge of the numbering symbol and the left edge of the text.

Default

Resets the indent and the spacing values to the default values.

Eelvaate väli

Kuvab aktiivse valiku eelvaate.