Automaatkorrektuur

Määrab kirjutamisel teksti automaatse asendamise sätted.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Automaatkorrektuur - Automaatkorrektuuri sätted


The AutoCorrect settings are applied when you press the Spacebar after you enter a word.

To turn on or to turn off the AutoCorrect feature, in LibreOffice Calc choose Tools - AutoInput, and in LibreOffice Writer choose Tools - AutoCorrect - While Typing. To apply the AutoCorrect settings to an entire text document, choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Replace

Edits the replacement table for automatically correcting or replacing words or abbreviations in your document.

Exceptions

Specify the abbreviations or letter combinations that you do not want LibreOffice to correct automatically.

Options

Select the options for automatically correcting errors as you type, and then click OK.

Localized Options

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.