Hiina transliteratsioon

Translitereerib valitud hiinakeelse teksti ühest kirjasüsteemist teise. Kui teksti pole valitud, siis translitereeritakse kogu dokument. Seda käsku on saab kasutada vaid siis, kui dialoogis Tööriistad - Sätted - Keelesätted - Keeled on lubatud Ida-Aasia keelte toetus.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Tööriistad - Keel - Hiina transliteratsioon (Ida-Aasia keelte toetus peab olema lubatud)Vali Tööriistad - Keel - Hiina transliteratsioon - nupp Redigeeri termineid (Ida-Aasia keelte toetus peab olema lubatud)


Conversion Direction

Select the conversion direction.

Traditional Chinese to simplified Chinese

Translitereerib traditsioonilised hiina kirjamärgid lihtsustatud hiina kirjamärkideks. Valitud teksti translitereerimiseks klõpsa Sobib. Kui teksti pole valitud, siis translitereeritakse kogu dokument.

Simplified Chinese to traditional Chinese

Translitereerib lihtsustatud hiina kirjamärgid traditsioonilisteks hiina kirjamärkideks. Valitud teksti translitereerimiseks klõpsa Sobib. Kui teksti pole valitud, siis translitereeritakse kogu dokument.

Common Terms

Common terms are words that have the same meaning in traditional and simplified Chinese but are written with different characters.

Translate common terms

Translitereerib esmalt kahest või rohkemast märgist koosnevad ja ühiste terminite loendis olevad sõnad. Pärast loendi läbiuurimist translitereeritakse ülejäänud tekst märkhaaval.

Redigeeri termineid

Avab dialoogi Sõnastiku redigeerimine, kus saab redigeerida translitereeritavate terminite loendit.