Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Vormindus - Paigutus ja suurus


Position and Size

Resizes or moves the selected object.

Rotation

Rotates the selected object.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.