Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Objekt - OLE-objekt

Ava tööriistariba Lisamine, klõpsa

Ikoon

OLE-objekt


Märkuse ikoon

You cannot use the clipboard or drag and drop to move OLE objects to other files.


Empty and inactive OLE objects are transparent.

Create new

Creates a new OLE object based on the object type that you select.

Object type

Select the type of document that you want to create.

Create from file

Creates an OLE object from an existing file.

File

Choose the file that you want to insert as an OLE object.

File

Enter the name of the file that you want to link or embed, or click Search, to locate the file.

Search...

Locate the file that you want to insert, and then click Open.

Linkimine failiga

Selle ruudu märkimisel lisatakse OLE-objekt lingina algsele failile. Kui märkeruut on puhas, lisatakse OLE-objekt dokumenti põimituna.