Select Source

Selects the scanner that you want to use.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Multimeedium - Skaneeri - Vali allikas