Status Bar

Shows or hides the Status Bar at the bottom edge of the window.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vaade - Olekuriba