Teksti importimine

Määrab importimise sätted eraldatud andmete jaoks.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Fail - Ava - vali väljal "Faili tüüp": "CSV-tekstifail"

Vali Andmed - Tekst veergudesse (Calc)


Impordi

Märgistik

Määrab kooditabeli, mida kasutatakse imporditud failis.

Keel

Määrab, kuidas numbrijärjendid imporditakse.

Kui keeleks on määratud "Vaikeväärtus" (CSV-impordi puhul) või "Automaatne" (HTML-impordi puhul), kasutab Calc globaalselt määratud keelt. Kui keeleks on määratud teatud keel, kasutatakse arvude importimisel seda keelt.

HTML-dokumendi importimisel võib keelevalik minna vastuollu globaalse HTML-ühilduvuse sättega Arvude jaoks kasutatakse lokaati "Inglise (USA)". Globaalne säte kehtib vaid siis, kui keelesätteks on valitud "Automaatne". Kui valid HTML-i importimissätete dialoogis teatud keele, siis globaalset sätet eiratakse.

Alates reast

Määrab rea, millest importimist alustatakse. Read on näha dialoogi alumises osas asuvas eelvaateaknas.

Eraldaja sätted

Määrab, kas andmeväljad on fikseeritud laiusega või kasutatakse eraldajaid.

Fikseeritud laius

Kasutatakse fikseeritud laiusega veergude puhul (igal veeru väljal võrdne arv märke). Laiuse määramiseks klõpsa hiirega eelvaateakna ülaservas asuval joonlaual.

Eraldaja

Vali märk, mida tahad andmete eraldamiseks kasutada.

Tabeldusmärk

Jagab tabulaatoriga eraldatud andmed veergudesse.

Semikoolon

Jagab semikoolonitega eraldatud andmed veergudesse.

Koma

Jagab komadega eraldatud andmed veergudesse.

Tühik

Jagab tühikutega eraldatud andmed veergudesse.

Muu

Jagab kasutaja määratud märgiga eraldatud andmed veergudesse. Märkus: määratav märk peab andmetes sisalduma.

Eraldajate ühendamine

Loeb kõrvutiasuvad eraldajad üheks ja eemaldab tühjad andmeväljad.

Tühikute kärpimine

Eemaldab tühikud andmeväljade algusest ja lõpust.

Teksti eraldaja

Vali märk, millega eraldatakse tekstilised andmed. Märgi võib tekstikasti ka ise sisestada.

Muud sätted

Määrab mõned muud impordisätted.

Jutumärkides väljad tekstina

Kui see säte on lubatud, siis imporditakse tekstina väljad või lahtrid, mille väärtused on kogu ulatuses (väärtuse esimene ja viimane märk võrduvad tekstieraldajaga) jutumärkides.

Erinumbrite tuvastamine

Kui see säte on lubatud, tuvastab Calc automaatselt kõik arvuvormingud, kaasa arvatud erinumbrivormingud nagu kuupäevad, kellaajad ja teaduslikus kirjaviisis arvud.

Valitud keel mõjutab selliste erinumbrite tuvastamisviisi, kuna erinevates keeltes ja piirkondades võivad nende jaoks olla erinevad reeglid.

Kui see säte on keelatud, tuvastab ja teisendab Calc vaid kümnendarvud. Ülejäänud arvud, kaasa arvatud teaduslikus kirjaviisis vormindatud arvud, imporditakse tekstina. Kümnendarvu stringis võivad olla numbrid 0-9, tuhandeliste eraldaja ja kümnendkohtade eraldaja. Tuhandeliste eraldajad ja kümnendkohtade eraldajad võivad sõltuvalt valitud keelest ja piirkonnast varieeruda.

Tühjad lahtrid jäetakse vahele

When this option is enabled, Calc preserves previous content of cells when pasting empty ones. Otherwise, Calc deletes content of previous cells.

In Text to Columns conversion, if cell content begins with a separator and this option is disabled, then first column will be emptied.

Väljad

Näitab andmete veergude jaotamise tulemust.

Veeru tüüp

Vali eelvaateaknas veerg ning määra andmetüüp, mis rakendatakse imporditud andmetele. Valida saab järgmiste võimaluste vahel.

Tüüp

Funktsioon

Standardne

LibreOffice määrab ise tüübi.

Tekst

Imporditud andmeid käsitletakse tekstina.

Kuupäev (DMY)

Määrab imporditavatele andmetele kuupäeva vormingu (päev, kuu, aasta).

Kuupäev (MDY)

Määrab imporditavatele andmetele kuupäeva vormingu (kuu, päev, aasta).

Kuupäev (YMD)

Määrab imporditavatele andmetele kuupäeva vormingu (aasta, kuu, päev).

USA inglise

Otsitakse arve, mis on vormindatud USA inglise stiilis ja kaasatakse need sõltumata süsteemi keelest. Arvu vormingut ei rakendata. Kui sobivaid kirjeid ei leita, siis rakendatakse vormingut Standard.

Peidetud

Selle veeru andmeid ei impordita.


Kui valida üks kolmest kuupäevavormingust (DMY), (MDY), või (YMD) ja arvud on sisestatud ilma kuupäevaeraldajateta, siis käsitletakse neid järgnevalt:

Märkide arv

Kuupäevavorming

6

Nii päeva, kuu kui ka aasta jaoks võetakse igaühele kaks märki vastavalt vorminguga antud järjestusele.

8

Neli märki võetakse aasta jaoks, kaks nii kuu kui ka päeva jaoks vastavalt vorminguga antud järjestusele.

5 või 7

Samuti nagu 6 või 8 märgi puhul, kuid esimesele grupile antakse üks märk vähem, kuna arvestatakse, et esimene arv algab nulliga, mis on ära jäetud.


Nõuande ikoon

Kui soovitakse importida ka nulliga algava arvu algusnull, näiteks telefoninumbrites, siis rakendatakse veerule vormingut "Tekst".


Eelvaade

Kuvab imporditud teksti vaate pärast veergudesse jagamist. Vormingu rakendamiseks imporditavale veerule tuleb klõpsata veerule ja valida Veeru tüüp. Kui Veeru tüüp on valitud, siis näidatakse rakendatava vormingu nime veeru päises.

Kui soovitakse veergudesse jagamisel fikseeritud laiusi, siis saab neid eelvaateakna ülaosas oleval joonlaual hiirega klõpsates määrata.

Navigeerimine ilma hiireta

Enama teabe jaoks vaata teemat Impordi- ja ekspordifiltrid.