Tekstifailide eksportimine

Dialoogi Tekstifailide eksportimine abil saab määrata tekstifailide ekspordisätted. Dialoog kuvatakse siis, kui arvutustabel salvestatakse failitüübina "CSV-tekstifail" ja dialoogis Salvestamine on märgitud ruut Filtri sätete redigeerimine.

Välja sätted

Määrab väljade eraldaja, teksti eraldaja ja märgistiku, mida kasutatakse teksti eksportimisel.

Märgistik

Määrab teksti eksportimise märgistiku.

Väljade eraldaja

Määra või sisesta eraldaja, mis eraldab andmevälju.

Teksti eraldaja

Määra või sisesta märk, mis ümbritseb iga andmevälja.

Kõik tekstilahtrid jutumärkides

Eksportimisel lisatakse kõigi tekstilahtrite ümber teksti eraldajaks määratud jutumärgid. Kui ruut pole märgitud, lisatakse jutumärgid vaid nendele tekstilahtritele, mis sisaldavad väljade eraldaja märki.

Salvestatatakse lahtrite kuvatav sisu

Vaikimisi salvestatakse andmed nii, nagu neid kuvatakse, kaasa arvatud rakendatud arvuvormingud. Kui märkeruut pole märgitud, salvestatakse andmete originaalsisu, nagu vanemates versioonides.

Hoiatav ikoon

Arvuvormingust sõltuvalt võivad lahtri kuvatava sisu salvestamisel tekkida väärtused, mida importimisel pole enam võimalik käsitleda arvväärtustena.


Fikseeritud veerulaius

Ekspordib kõik andmeväljad fikseeritud laiusega.