Impordi- ja ekspordifiltrid

LibreOffice'i abil saab lisaks tema enda XML-vormingus failidele avada ja salvestada veel paljudes teistes XML-vormingutes faile.

juhtuda, et pead failitüübi dialoogis Avamine ise valima. Näiteks juhul, kui tahad tekstivormingus andmebaasitabelit avada andmebaasitabelina, pead pärast faili valimist määrama tüübiks "CSV-tekstifail".

BASICu makrod MS Office'i dokumentides

Dialoogis - Laadimine ja salvestamine - VBA omadused saab määrata sätted MS Office'i dokumentides sisalduvate VBA makrode koodi jaoks. VBA makrod ei tööta LibreOffice'is automaatselt, esmalt tuleb need teisendada ja kohandada. Sageli kasutatakse LibreOffice'it, et muuta Wordi, Exceli või PowerPointi failide nähtavat osa ja siis salvestada need uuesti Microsoft Office'i vormingusse, muutmata failides sisalduvaid makrosid. Sellele vastavalt saab ka LibreOffice'i käitumist sättida: on võimalik määrata, et VBA makrod salvestatakse kommenteeritud vormis LibreOffice'i alamrutiinidena ja kui dokument salvestatakse MS Office'i vormingusse, siis kirjutatakse nad korralikult tagasi. Teise võimalusena võib määrata, et Microsoft Office'i makrod eemaldatakse faili avamisel. Teine valik on ka heaks kaitseks Microsoft Office'i dokumentides sisalduvate makroviiruste vastu.

Väliseid vorminguid ja failitüüpe käsitlevad märkused

Mõningaid filtreid on dialoogides Avamine ja Salvestamine ka siis võimalik valida, kui neid pole paigaldatud. Sellise filtri valimisel ilmub teade, mis ütleb, et valitud filtrit on võimalik installeerida.

Nõuande ikoon

Filter Kodeeritud tekst aitab avada ja salvestada mõnes teises märgistikus tekste. See filter pakub kasutajale dialoogi, kus saab valida märgistiku, vaikimisi fondid, keele ja reavahetuse tüübi.


HTML-dokumentide importimine ja eksportimine

LibreOffice Writeri abiga saab HTML-dokumendile lisada all- ja lõpumärkusi. Need eksporditakse metasiltidena. All- ja lõpumärkuste märgendid tekstis eksporditakse hüperlinkidena.

Tundmatute märkide kaasamiseks HTML-dokumenti kasutatakse märkusi. Igat märkust, mis algab kombinatsiooniga "HTML:..." ja lõpeb märgiga ">" , käsitletakse kui HTML-koodi, kuid see eksporditakse ilma eeltoodud märgistuseta. Märkuse "HTML:..." sisse võib paigutada ka mitmeid tekstis leiduvaid silte. Täppide ja muude lisanditega tähed teisendatakse ANSI märgistikku. Märkused luuakse dokumendi importimisel (näiteks võiksid olla metasildid, mille jaoks ei ole kohta faili omadustes, või tundmatud sildid).

LibreOffice Writeri HTML-importija on võimeline lugema UTF-8 või UCS2 märgistikus faile. Kõiki märke, mis sisalduvad kas ANSI märgistikus või süsteemi sätetega määratud märgistikus, saab ka kuvada.

HTML-ekspordi puhul kasutatakse märgistikku, mis on valitud dialoogis - Laadimine ja salvestamine - HTML-ühilduvus. Märgid, mida selles märgistikus ei ole, esitatakse asendusvormidena, mida tänapäevased brauserid suudavad ka korrektselt kuvada. Selliste märkide eksportimisel näidatakse vastavat hoiatust.

Kui dialoogis - Laadimine ja salvestamine - HTML-ühilduvus on eksportimise sättena valitud Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer või LibreOffice Writer, siis eksporditakse kõik fontide olulised atribuudid (näiteks teksti värv, fondi suurus, paks kiri, kaldkiri jne) otseste atribuutidena CSS1 stiilis. (CSS ehk Cascading Style Sheets tähendab laaditabelit). Importimine teostatakse samuti sama standardi kohaselt.

Atribuut "font" vastab Mozilla Firefoxile, see tähendab, et enne fondi suurust saab vajadusel määrata väärtusi atribuutidele "font-style" (italic, none), "font-variant" (normal, small-caps) ja "font-weight" (normal, bold).

Kui eksportimise sättena on valitud MS Internet Explorer või LibreOffice Writer, siis eksporditakse kontrollväljade suurused ja väljade sisemised veerised stiilidena (printimise vorminguna). CSS1 puhul baseeruvad suuruse atribuudid väärtustel "width" ja "height". Atribuuti "Margin" kasutatakse, et määrata lehe kõikidele veeristele võrdsed laiused. Erinevate laiuste lubamiseks kasutatakse atribuute "Margin-Left", "Margin-Right", "Margin-Top" ja "Margin-Bottom".

Piltide ja pluginate kaugus sisuni määratakse eksportimiseks LibreOffice Writerisse ja MS Internet Explorerisse. Kui alumine/ülemine ja parem/vasak veeris on määratud erinevad, siis eksporditakse kaugused vastava sildi atribuudis "STYLE" CSS1 suuruse atribuutidena "Margin-Top", "Margin-Bottom", "Margin-Left" ja "Margin-Right".

Tekstipaneelid on toetatud koos CSS1-laiendustega absoluutse paigutusega objektide jaoks. See kehtib vaid ekspordisätetele Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer ja LibreOffice Writer. Tekstipaneele saab joondada nagu pilte ja lahtiseid paneele, kuid märgiga lingitud paneelid pole võimalikud.

Tekstipaneelid eksporditakse kas "<SPAN>" või "<DIV>" siltidena, kui nad ei sisalda veerge. Veergude sisaldamise korral eksporditakse nad sildina "<MULTICOL>".

LibreOffice'i sätetes määratud mõõtühikut kasutatakse CSS1 atribuutide esitamiseks HTML-i eksportimisel. Ühikut saab määrata eraldi nii teksti kui ka HTML-dokumentide jaoks dialoogides - LibreOffice Writer - Üldine või - LibreOffice Writer/veeb - Vaade. Eksporditavate kümnendkohtade arv sõltub ühikust.

Mõõtühik

Mõõtühiku nimi CSS1-s

Maksimaalne kümnendkohtade arv

Millimeeter

mm

2

Sentimeeter

cm

2

Toll

in

2

Piika

pc

2

Punkt

pt

1


LibreOffice'i veebilehtede filter toetab ka teatud CSS2 omadusi. Nende kasutamiseks peab dialoogis - Laadimine ja salvestamine - HTML-ühilduvus olema aktiveeritud valik "Prindivaade". Sel juhul saab HTML-dokumentides lisaks HTML-i leheküljestiilile kasutada ka stiile "Esimene lehekülg", "Vasak lehekülg" ja "Parem lehekülg". Need stiilid võimaldavad määrata printimiseks erinevaid leheküljesuurusi ning veeriseid esimesele leheküljele ja parempoolsetele ning vasakpoolsetele lehekülgedele.

Nummerduse importimine ja eksportimine

Kui dialoogis - Laadimine ja salvestamine - HTML-ühilduvus on eksportimise sättena valitud "LibreOffice Writer" või "Internet Explorer", siis eksporditakse nummerduste taanded siltide <OL> and <UL> STYLE atribuudi CSS1 tunnusena "margin-left". See tunnus määrab suhtelise erinevuse järgmise kõrgema nummerdustaseme taandeni.

Lõigu vasakpoolset taanet nummerdamise puhul märgib CSS1 atribuut "margin-left". Esirea taandeid ignoreeritakse nummerdamise puhul ja neid ei ekspordita.

Arvutustabelite importimine ja eksportimine

LibreOffice impordib ja ekspordib viiteid kustutatud vahemikele, näiteks viidatud veergudele. Eksportimisel viiakse kogu valem üle ja kustutatud alade viidetele omistatakse tähis #REF!. Samamoodi luuakse #REF! viited ka importimisel.

Pildifailide importimine ja eksportimine

Nagu HTML-dokumentide puhul, nii saab ka (LibreOffice'i pildifailide puhul määrata filtri, mis kas sisaldab või ei sisalda rakenduse nime (LibreOffice Impress). Kui filtri nimi ei sisalda rakendust, siis avatakse dokument kui LibreOffice Draw. Vastasel juhul avatakse programmi vanema versiooniga salvestatud fail LibreOffice Impressi abil.

EPS-faili importimisel kuvatakse dokumendis pildi eelvaatlust. Kui eelvaadet pole saadaval, kuvatakse pildiga võrdse suurusega kohahoidjat. Unixis ja Microsoft Windowsis saab imporditud faili printida PostScript-printeri abil. EPS-graafika eksportimisel luuakse TIFF- või EPSI-vormingus eelvaade. Kui EPS-pilt imporditakse koos teiste piltidega EPS-vormingusse, siis põimitakse esialgne pilt muutmata kujul uue faili sisse.

Kui pilte imporditakse või eksporditakse TIFF-vormingus, siis saab kasutada ka mitmelehelisi TIFF-faile. Pildid salvestatakse üksikute piltide kogumina ühte faili nagu näiteks mitmeleheküljeline faksidokument.

Mõnedele LibreOffice Draw' ja LibreOffice Impressi sätetele pääseb juurde menüükäsu Fail - Ekspordi kaudu. Lisateavet leiad teemast Pildi ekspordisätted.

PostScript

Dokumendi või pildi eksportimiseks PostScripti vormingusse:

  1. Kui süsteemis puudub PostScript-printeri draiver, siis tuleb see installeerida, näiteks Apple LaserWriteri oma.

  2. Dokument prinditakse menüükäsu Fail - Prindi abil.

  3. Dialoogis valitakse PostScript-printer ja märgitakse kontrollruut Prinditakse faili. Tulemusena luuakse PostScript'i fail.