Sagedamini kasutatavad nupud

Loobu

Klõps nupul Loobu sulgeb dialoogi, salvestamata ühtegi tehtud muudatust.

Lõpeta

Rakendab kõik muudatused ja sulgeb nõustaja.

Tööriistaribad

Mõne nupu kõrval on noolekesed, millel klõpsates avaneb tööriistariba. Tööriistariba saab liigutada seda hiirega tiitliribast lohistades. Kui hiirenupp vabastada, jääb tööriistariba uude asukohta. Seal on seda võimalik edasi lohistada, samuti võib selle viia akna äärele, kuhu tööriistariba dokitakse. Tööriistariba saab sulgeda akna sulgemise nupu abil. Uuesti nähtavaks saab tööriistariba teha käsu Vaade - Tööriistaribad - (tööriistariba nimi) abil.

Kerimisnupp

  1. Vormi juhtelement kerimisnupp võib kuuluda arvu, raha, kuupäeva ja kellaaja välja juurde. Kui atribuut "Kerimisnupp" on lubatud, kuvatakse väljal vastassuunas (kas üles-alla või paremale-vasakule) suunatud nooltega nuppude paari.

  2. BASICu integreeritud arenduskeskkonnas tähendab kerimisnupp arvu välja koos kahe noolega nupuga.

Kerimisnupu väljale saab arvväärtuse sisestada, selle võib ette kerida ka üles-alla nooltel klõpsutades. Klaviatuuril võib välja väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutada nooleklahve nool alla ja nool üles. Klahvide PageUp, PageDown abil saab valida ka kerimisnupu välja suurima ja vähima võimaliku väärtuse.

Kui kerimisnupu juures olev väli määrab arvväärtuse, siis saab seal määrata ka mõõtühiku, näiteks 1 cm või 5 mm, 12 pt või 2″.

Teisenda

Dialoogi läbimise käigus on sellel nupul kiri Edasi. Viimasel dialoogi lehel on nupul kiri Teisenda. Pärast nupul klõpsamist sooritatakse teisendus.

Kontekstimenüü

Objekti kontekstimenüü aktiveerimiseks tuleb esmalt valida objekt hiirenupuga ja seejärel, . Mõned kontekstimenüüd on avatavad ka siis, kui objekt ei ole valitud. Kontekstimenüüsid on võimalik kasutada praktiliselt kõikjal LibreOffice'is.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid pärast kinnituse saamist.

Kustuta

Kustutab valitud elemendi või elemendid ilma kinnitust nõudmata.

Mõõtühik

Väärtusi saab sisestusväljadele sisestada erinevates mõõtühikutes. Vaikimisi ühik on sentimeeter. Kui on tarvis vahet täpselt 1 cm, siis tulebki väljale sisestada "1 cm". Täiendavate ühikute kasutamise võimalus sõltub kontekstist, näiteks "12 pt" 12-punktise vahe jaoks. Kui uue ühiku väärtus on ebareaalne, kasutab rakendus eeldefineeritud miinimum- või maksimumväärtust.

Sulge

Sulgeb dialoogi ja salvestab kõik muudatused.

Sulge

Sulgeb dialoogi.

Rakenda

Rakendab muudetud või valitud väärtused ilma dialoogi sulgemata.

Vähenda / Maksimeeri

Klõps nupul Vähenda muudab dialoogi sisestusvälja suuruseks. Nii on lihtsam märkida lehel vajalikke viiteid. Nupp ise muutub sealjuures automaatselt nupuks Maksimeeri. Selle klõpsamisel taastatakse dialoogi algsuurus.

Dialoog minimeeritakse automaatselt, kui klõpsata hiirega arvutustabelis. Hiire nupu vabastamisel dialoog taastatakse ja hiirega valitud viitevahemik kuvatakse dokumendis sinise raamiga.

Ikoon

Vähenda

Ikoon

Maksimeeri

Eelvaate väli

Kuvab aktiivse valiku eelvaate.

Järgmine

Klõpsuga nupul Edasi võtab nõustaja omaks aktiivsed sätted ja läheb edasi järgmise sammu juurde. Kui tegemist oli viimase sammuga, siis muutub see nupp nupuks Loo.

Dialoogiakende nupud

Lähtesta

Asendab muudetud väärtused viimati kehtinud väärtustega.

Loobu

Sulgeb dialoogi ja tühistab kõik muudatused.

Sobib

Salvestab kõik muudatused ja sulgeb dialoogiakna.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel. Dialoogi sulgemisel kinnitust ei küsita.

Lähtesta

Taastab muudetud väärtuste asemele vaikeväärtused.

Hoiatav ikoon

Kinnituse päringut ei ilmu. Nupu Sobib vajutamisel lähtestatakse kõik selles dialoogis määratud sätted.


Standardne

Asendab nähtavad väärtused dialoogis paigaldusjärgsete vaikeväärtustega.

Hoiatav ikoon

Kinnitust ei kuvata enne, kui vaikeväärtused on uuesti laaditud.


Tagasi

Näitab dialoogi läbimise eelmises astmes tehtud valikuid. Aktiivseid sätteid ei muudeta. See nupp on aktiivne alates dialoogi teisest lehest.

Sätted

Klõps nupul Sätted laiendab dialoogi, näidates suuremat hulka valikuid. Uus klõps nupul taastab dialoogi esialgse kuju.

Vaata ka järgmisi funktsioone:

Otsing toetab regulaaravaldisi. Nii võib sisestada "all.*", et leida täheühendi "all", millele järgnevad suvalised märgid, esimest esinemiskohta. Kui on vaja otsida teksti, mis on ise regulaaravaldis, siis tuleb iga sümboli ette paigutada \ märk. Regulaaravaldiste automaatset töötlemist saab lülitada sisse ja välja dialoogis - LibreOffice Calc - Arvutamine.

Vea korral tagastab funktsioon loogilise või arvulise väärtuse.

(Seda käsku saab kasutada ainult kontekstimenüü kaudu).

Topeltklõps tööriistal muudab selle kasutatavaks mitme toimingu jaoks. Tööriista valimisel tavalise klõpsuga pöördutakse pärast ülesande täimist tagasi viimase valiku juurde.

Juhtelemendi kohta lisateabe saamiseks vajuta Shift+F1 ja vii kursor huvipakkuvale juhtelemendile.

Sätete akna nupud

Sobib

Salvestab tehtud muudatused ja sulgeb sätete akna.

Loobu

Sulgeb sätete akna ja tühistab kõik tehtud muudatused.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.

Hoiatav ikoon

Mõningaid sätteid ei saa pärast muutmist lähtestada. Selliste lähtestamiseks muuda need tagasi käsitsi või klõpsa Loobu ja ava sätete aken uuesti.