Objektide kombineerimine ja kujundite koostamine

Kombineeritud joonistusobjektid käituvad nagu rühmitatud objektid, ainult sa ei saa rühma siseneda ja üksikuid objekte redigeerida.

Märkuse ikoon

Kombineerida saab ainult tasapinnalisi objekte.


Tasapinnaliste objektide kombineerimiseks:

  1. Vali vähemalt kaks tasapinnalist objekti.

  2. Vali Muutmine - Kombineeri.

Erinevalt rühmast omandab kombineeritud objekt ladustamisjärjekorras kõige alumise objekti omadused. Kombineeritud objekti lõhkumisel lähevad objektide algsed omadused kaotsi.

Objektide kombineerimisel jäävad nende kattumise kohtadesse augud.

Objektide kombineerimise näide

Näiteks toodud pildil on vasakul kombineerimata objektid ja paremal kombineeritud objektid.

Kujundite konstrueerimine

Kujundeid saab konstrueerida käskude Kujundid - Ühend, Vahe, Ühisosa abil kahest või enamast joonistusobjektist.

Märkuse ikoon

Kujundite käsud mõjuvad ainult tasapinnalistele objektidele.


Konstrueeritud kujundid omandavad ladustamisjärjekorras kõige alumise objekti omadused.

Kujundi koostamiseks:

  1. Vali vähemalt kaks tasapinnalist objekti.

  2. Vali Muutmine - Kujundid ning üks võimalustest:

Kujundite käsud

Järgneval illustratsioonil on algsed objektid vasakul ja muudetud kujundid paremal.

Kujundid - Ühend

Kujundite ühendi illustratsioon

Lisab valitud objektide pinnad ladustamisjärjekorras kõige alumise objekti pinnale.

Kujundid - Vahe

Kujundite vahe illustratsioon

Lahutab valitud objektide pinnad ladustamisjärjekorras kõige alumise objekti pinnast.

Kujundid - Ühisosa

Kujundite ühisosa illustratsioon

Valitud objektide kattuv osa moodustab uue kujundi.

Väljaspool kattuvat osa asuvad alad eemaldatakse.