Objektide järjestamine, joondamine ja jaotamine

Objektide korraldamine

Iga dokumenti asetatav objekt paigutatakse eelmise objekti peale. Valitud objekti ladumisjärjekorra muutmiseks tuleb talitada järgnevalt.

 1. Klõpsa objektil, mille kohta järjestuses soovid muuta.

 2. Vali menüükirje Muutmine - Järjestus alammenüüst üks järgnevatest käskudest:

  Too kõige ette asetab objekti kõikide teiste objektide ette

  Too ettepoole toob objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra ettepoole

  Vii tahapoole viib objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra tahapoole

  Vii kõige taha viib objekti kõikide teiste objektide taha

  Vii objekti taha viib objekti teise, valitava objekti taha

Objekti viimine teise objekti taha

 1. Klõpsa objektil, mille kohta järjestuses soovid muuta.

 2. Vali menüükirje Muutmine - Järjestus alammenüüst Vii objekti taha. Hiirekursor muutub käekujuliseks.

 3. Klõpsa objektil, mille taha soovid valitud objekti saata.

Kahe objekti ladustamisjärjekorrra vahetamine.

 1. Vali mõlemad objektid hiireklõpsuga, hoides all klahvi Shift.

 2. Vali menüükirje Muutmine - Järjestus alammenüüst käsk Vastupidisesse järjestusse.

Objektide joondamine

Funktsioon Joondamine võimaldab objekte joondada nii üksteise kui ka lehekülje suhtes.

 1. Ühe objekti valimisel joondatakse see lehe suhtes, mitme objekti valimisel joondatakse need üksteise suhtes.

 2. Vali Muutmine - Joondus ja vali üks joondamise sätetest.

Objektide jaotamine

Kolme või enama Draw's valitud objekti korral on võimalik kasutada käsku Jaotus, mis jaotab võrdselt objektide püst- või rõhtvahed.

 1. Jaotamiseks tuleb valida vähemalt kolm objekti.

 2. Vali Muutmine - Jaotus.

 3. Vali horisontaalse ja vertikaalse jaotuse sätted ja klõpsa Sobib.

Valitud objektid jaotatakse lehele piki püst- või rõhttelge. Kaht äärmist objekti kasutatakse pidepunktidena ja need jäävad käsu Jaotus rakendamisel paigale.