Kiirklahvid joonistustes

Järgnevas nimekirjas on toodud joonistusdokumentidele iseloomulikud kiirklahvid.

Kasutada on võimalik ka LibreOffice'i üldiseid kiirklahve..

Märkuse ikoon

Mõned kiirklahvidest võivad olla kasutusel töölaua keskkonnas. Töölaua keskkonna poolt kasutatavaid kiirklahve ei saa LibreOffice kasutada. Proovi omistada LibreOffice'ile dialoogi Tööriistad - Kohanda - Klaviatuur abil muud kiirklahvid või muuda töölaua keskkonna kiirklahve.


Funktsiooniklahvid joonistustes

Kiirklahvid

Efekt

F2

Teksti lisamine või redigeerimine.

F3

Avab rühma üksikute objektide redigeerimiseks.

+F3

Sulgeb rühma redaktori.

Shift+F3

Avab dialoogi Kloonimine.

F4

Avab dialoogi Asukoht ja suurus.

F5

Avab Navigaatori.

F7

Kontrollib õigekirja.

+F7

Avab tesauruse.

F8

Redigeerimispunktid sees/väljas.

+Shift+F8

Mahutab paneelile.

Avab stiilide akna.


Kiirklahvid joonistustes

Kiirklahvid

Efekt

Plussmärk (+)

Suurendab.

Miinusmärk (-)

Vähendab.

Korrutusmärk (×) (numbriklahvistikult)

Mahutab kogu lehekülje ekraanile.

Jagamismärk (÷) (numbriklahvistikult)

Suurendab aktiivse valiku.

+Shift+G

Rühmitab valitud objektid.

Shift++A

Lõhub valitud rühma.

+Shift+K

Kombineerib valitud objektid.

+Shift+K

Tühistab valitud objekti kombineerituse.

+Shift+ +

Toob kõige ette.

+ +

Toob ettepoole.

+ -

Viib tahapoole.

+Shift+ -

Viib kõige taha.


Joonistustele iseloomulikud kiirklahvid.

Kiirklahvid

Efekt

Page Up

Viib eelmisele leheküljele

Page Down

Viib järgmisele leheküljele

+Page Up

Viib eelmisele kihile

+Page Down

Viib järgmisele kihile

Nooleklahv

Nihutab valitud objekti klahvi noole suunas.

+nooleklahv

Nihutab lehe vaadet nooleklahvi suunas.

-klõps objekti lohistamisel. Märkus: see kiirklahv töötab üksnes siis, kui dialoogis - LibreOffice Draw - Üldine on sisse lülitatud valik Teisaldamisel kopeeritakse.

Loob pärast hiirenupu vabastamist lohistatava objekti koopia.

+Enter, kui klaviatuuri fookus (F6) on tööriistade riba joonistusobjekti ikoonil

Lisab aktiivse vaate keskpunkti vaikimisi suurusega joonistusobjekti.

Shift+F10

Avab valitud objekti kontekstimenüü.

F2

Siseneb tekstirežiimi.

Enter

Siseneb tekstirežiimi, kui valitud on tekstiobjekt.

+Enter

Siseneb tekstirežiimi, kui valitud on tekstiobjekt. Kui tekstiobjekte pole või kui kõik tekstiobjektid lehel on juba läbi käidud, lisab uue lehekülje.

Objekti suuruse muutmiseks või objekti joonistamiseks vajuta klahvile ja lohista hiirega objekti keskpunktist väljapoole.

+klõps objektil

Valib parasjagu valitud objekti taga oleva objekti.

+Shift+klõps objektil

Valib parasjagu valitud objekti ees oleva objekti.

Shift-klahv objekti valimise ajal.

Lisab objekti valikusse või eemaldab sealt.

Shift+lohistamine objekti liigutamisel

Valitud objekti liikumise suund on piiratud 45 kraadi kordsete nurkadega.

Shift+lohistamine objekti loomisel või selle suuruse muutmisel

Säilitab objekti suuruse muutmise ajal objekti proportsioonid.

Tab

Liigub ühelt lehel asuvalt objektilt teisele nende loomise järjekorras.

Shift+Tab

Liigub ühelt lehel asuvalt objektilt teisele nende loomisele vastupidises järjekorras.

Esc

Väljub aktiivsest režiimist.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter

Kiirklahvid

Efekt

Home/End

Viib fookuse esimesele/viimasele slaidile

Nool vasakule/paremale või Page Up/Down

Viib fookuse järgmisele/eelmisele slaidile

Enter

Lülitab aktiivse slaidi normaalvaatesse.