Vormindusriba

Vormindusriba näidatakse diagrammi redigeerimise režiimis. Selle režiimi aktiveerimiseks tee diagrammil topeltklõps, režiimist väljumiseks klõpsa diagrammist väljaspool.

Diagrammi vormindust saab redigeerida vormindusribal olevate nuppude abil.

Vali diagrammi element

Vali diagrammi element, mida soovid vormindada. See saab diagrammi eelvaates märgistuse, elemendi omaduste dialoogi avamiseks klõpsa "Vorminda valik".

Vorminda valik

Avab valitud elemendi omaduste dialoogi.

Diagrammi tüüp

Avab diagrammi tüübi dialoogi.

Diagrammi andmete tabel

Avab andmete tabeli dialoogi, kus saab redigeerida diagrammi andmeid.

Horisontaalvõrgud

Vormindusriba ikoon "Horisontaalvõrgud" lülitab Y-telje võrgu näitamist.

Legend sees/väljas

Legendi näitamiseks või peitmiseks vali vormindusribal "Legend sees/väljas".

Teksti skaleerimine

Muudab diagrammi suuruse muutmisel ka diagrammi teksti suurust.

Automaatne paigutus

Liigutab kõik diagrammi objektid nende vaikimisi asukohtadesse. See funktsioon ei muuda diagrammi tüüpi ega ühtegi teist atribuuti peale objektide asukohtade.