Diagrammid LibreOffice'is

LibreOffice võimaldab andmeid esitada graafiliste diagrammidena, mille abil saab andmejadasid visuaalselt võrrelda ja tuvastada seaduspärasusi andmete hulgas. Diagramme on võimalik lisada nii arvutustabelitesse, tekstidokumentidesse, joonistustesse kui ka esitlustesse.

Diagrammi andmed

Diagrammid võivad põhineda järgnevatel andmetel:

 1. Arvutustabelite väärtused Calci lahtrivahemikest

 2. Lahtrite väärtused Writeri tabelitest

 3. Diagrammi andmete tabeli dialoogi sisestatavad väärtused (selliseid diagramme saab luua Writeris, Draw's või Impressis ning neid saab kopeerida ja asetada ka Calci)

Diagrammi lisamine

Inserting Charts

Diagrammi tüübi valimine

Diagrammi redigeerimine

 1. Klõpsa diagrammil, kui tahad muuta objekti omadusi:

  suurust ja paigutust aktiivsel lehel;

  joondust, tekstimähkimist, ääriseid jm.

 2. Tee diagrammil topeltklõps, kui tahad minna diagrammi redigeerimise režiimi:

  diagrammi andmeväärtusi muuta (iseseisvate andmetega diagrammidel);

  diagrammi tüüpi, telgi, pealkirju, seinu, alusvõrku jm muuta.

 3. Diagrammi redigeerimise režiimis tee topeltklõps diagrammi elemendil, mida soovid redigeerida:

  topeltklõps teljel selle mõõtkava, tüübi, värvi jm muutmiseks;

  topeltklõps andmepunktil, kui soovid märgistada ja redigeerida andmejada, kuhu punkt kuulub;

  valitud andmejadas andmepunkti (nt tulpdiagrammi ühe tulba) omaduste muutmiseks klõps ja siis topeltklõps soovitud andmepunktil;

  topeltklõps legendil selle märgistamiseks ja redigeerimiseks; legendi sümboliga seotud andmejada redigeerimiseks klõps ja siis topeltklõps sümbolil;

  topeltklõps teistel diagrammi elementidel (või tavaline klõps ja vorminduse menüü käsud) nende omaduste redigeerimiseks.

 4. Aktiivsest redigeerimisrežiimist väljumiseks klõpsa diagrammist väljaspool.

Nõuande ikoon

Diagrammi printimiseks parema kvaliteediga võib diagrammi eksportida PDF-faili ja printida selle faili välja.


Diagrammi redigeerimise režiimis näed diagrammide vormindusriba dokumendi ülaserva lähedal. Diagrammide joonistusriba ilmub dokumendi alaserva lähedale. Joonistusriba näitab valikut Draw' ja Impressi tööriistariba Joonistamine ikoonidest.

Kontekstimenüü avamiseks võib diagrammi elemendil paremklõpsu teha. Kontekstimenüü pakub hulgaliselt käske valitud elemendi vormindamiseks.

Editing Chart Titles

Editing Chart Axes

Editing Chart Legends

Adding Texture to Chart Bars

Ruumiline vaade