Diagrammi loomise nõustaja - Diagrammi elemendid

Sellel Diagrammi loomise nõustaja lehel saab valida diagrammi kuvatavad elemendid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Juhtelemendi kohta lisateabe saamiseks vajuta Shift+F1 ja vii kursor huvipakkuvale juhtelemendile.

Diagrammi elementide lisamiseks

Sisesta pealkirjad või klõpsa elementidel, mida soovid lasta aktiivsel diagrammil kuvada.

Pealkirjad

Kui sa sisestad pealkirja, alapealkirja või mõne telje pealkirja teksti, reserveeritakse diagrammil teksti kuvamiseks vajalik ruum. Kui teksti ei sisestata, siis ruumi ei reserveerita, mis jätab rohkem ruumi diagrammi kuvamiseks.

Pealkirja teksti ei saa linkida lahtriga. Tekst tuleb sisestada käsitsi.

Kui diagramm on valmis, saab paigutust ja muid omadusi muuta menüü Vormindus käskude abil.

Legend

Legend sisaldab silte esimesest reast või veerust või eraldi selleks andmejadade dialoogis määratud vahemikust. Kui diagramm ei sisalda silte, kuvatakse legendis teksti "Rida 1, Rida 2, ..." või "Veerg A, Veerg B, ..." vastavalt diagrammi andmete rea numbrile või veeru tähisele.

Teksti ei saa ise sisestada, see luuakse automaatselt nimede lahtrivahemikust.

Vali üks paigutuse sätetest. Kui diagramm on valmis, saab muid paigutusi määrata vorminduse menüü abil.

Alusvõrgud

Nähtavad alusvõrgu jooned aitavad määrata andmete väärtusi diagrammil.

Alusvõrgu joonte vahe vastab intervalli sätetele telje omaduste dialoogi mõõtkava kaardil.

Sektordiagrammides ei saa alusvõrku kasutada.

Lisaelemendid

Täiendavate elementide lisamiseks saab redigeerimisrežiimis kasutada menüüd Lisamine. Seal saab määrata järgnevaid elemente:

  1. Lisateljed

  2. Alamvõrgud

  3. Andmesildid

  4. Statistika, näiteks keskmised väärtused, Y-veatulbad ja trendijooned