Ruumiline vaade

Diagrammi tüübi saab valida diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel või diagrammi kontekstimenüüs.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Juhtelemendi kohta lisateabe saamiseks vajuta Shift+F1 ja vii kursor huvipakkuvale juhtelemendile.

Dialoogi sisestatud uued sätted mõjutavad kohe diagrammi eelvaadet.

Ruumiliste diagrammide perspektiivi, välimuse ja valgustatuse sätete määramiseks vali Vormindus - Ruumiline vaade.

Perspektiiv

Kui kõik väärtused on nullid, kuvatakse diagrammi eestvaates. Sektor- ja rõngasdiagrammid paistavad ringidena.

Kui telgede paiknemine täisnurga all on sisse lülitatud, saab diagrammi sisu pöörata ainult x- ja y-suunas, see tähendab paralleelselt diagrammi äärtega.

Kui x-väärtus on 90 ja y- ning z-väärtused on 0, kuvatakse diagrammi ülaltvaates. Kui x-väärtus on -90, kuvatakse diagrammi altvaates.

Pöördeid rakendatakse järjekorras x, y ja z.

Kui varjustus on lubatud, pööratakse koos diagrammiga ka valgustatud alasid, nagu oleks need diagrammi külge kinnitatud.

Märkuse ikoon

Pöördeteljed paiknevad alati lehekülje, mitte diagrammi telgede suhtes. Mõned diagrammide koostamise rakendused käituvad teistmoodi.


Kui perspektiivi ruut on märgitud, kuvatakse diagrammi paralleelprojektsiooni asemel tsentrilises perspektiivis nagu läbi objektiivi vaadatuna.

Määra kerimisnupu abil fookuskaugus. 100% korral paisab diagrammi kaugeim serv perspektiivis umbes poole väiksemana lähimast servast.

Märkuse ikoon

Vanemad LibreOffice'i versioonid ei suuda protsentides määratud perspektiivi kuvada nii, nagu käesolev versioon.


Välimus

Vastavalt valitud skeemile määratakse märkeruutude olek ja valgusallikate sätted.

Valgustus

Set the light sources for the 3D view.