Diagrammi tüübi valimine

Diagrammi loomise nõustaja esimesel lehel saab valida diagrammi tüübi.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Diagramm...

Icon

Diagrammi lisamine


Saadaolevad diagrammide tüübid

Vali üks järgnevatest diagrammi tüüpidest, sõltuvalt andmete tüübist ja soovitud esitusefektist.

Ikoon ja Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ala

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon

Ikoon