Diagrammi põhi

Avab dialoogi Diagrammi põhi, kus saab määrata diagrammi põhja omadusi. Diagrammi põhi on ruumilise diagrammi alumine tasapind. See funktsioon on kasutatav ainult ruumiliste diagrammide puhul.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Diagrammi põhi (diagrammides)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area

Set the fill options for the selected drawing object.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.