Paigutus

Määrab telje paigutuse.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Telg - X-telg - kaart Paigutus (diagrammides)


Telje joon

Vali, kus toimub ristumine teise teljega: alguses, lõpus, määratud väärtuse või kategooria kohal.

Sildid

Pealdiste paigutus

Vali, kuidas paigutatakse sildid: telje kõrvale, telje kõrvale (teisele poole), väljapoole algust või väljapoole lõppu.

Intervallimärgid

Põhiskaala:

Määrab, kas märgid on telje sise- või välisküljel. Kasutada võib ka mõlema variandi kombinatsiooni nii, et märgid on telje mõlemal küljel.

Sisemine

Määrab, et märgid paigutatakse telje siseküljele.

Välimine

Määrab, et märgid paigutatakse telje välisküljele.

Alamskaala:

Selles alas saab määrata põhiskaala märkide vaheliste abiskaala kriipsude paigutuse. Võib märkida ka mõlemad valikud, sel juhul jooksevad kriipsud üle telje.

Sisemine

Määrab, et abiskaala märgid paigutatakse telje siseküljele.

Välimine

Määrab, et abiskaala märgid paigutatakse telje välisküljele.

Märkide paigutamine

Vali, kuhu paigutatakse märgid: siltide, telje või siltide ja telje juurde.