Y-telg

Avab dialoogi Y-telg Y-telje omaduste muutmiseks.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Telg - Y-telg / Teine Y-telg (diagrammides)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Märk

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Skaleerimine

Juhib X- või Y-telje skaleerimist ehk mõõtkava muutmist.

Paigutus

Määrab telje paigutuse.

Arvud

Specify the formatting options for the selected cell(s).

Joondus

Muudab telgede või pealkirjade joondust.