Legend

Määrab diagrammi legendi äärise, ala ja märkide atribuudid.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Legend või Vormindus - Vorminda valik - Legend (diagrammides)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area

Set the fill options for the selected drawing object.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Märk

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Kuvamine

Avab legendidialoogi, kus saab muuta legendi asukohta diagrammialal ja valida, kas legendi üldse näidatakse.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.