Andmejada

Selle dialoogi kaudu saab muuta valitud andmejada omadusi. Dialoog kuvatakse siis, kui valid käsu Vormindus - Vorminda valik ja valitud on üks andmejada. Mõni menüükäsk on saadaval ainult tasapinnaliste või ainult ruumiliste diagrammide jaoks.

Märkuse ikoon

Muudatused mõjutavad kogu andmejada. Näiteks värvi muutmisel muutub kõikide andmejadasse kuuluvate elementide värv.


Selle käsu kasutamiseks...

Vali dialoog Vormindus - Vorminda valik - Andmejada (diagrammides)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area

Set the fill options for the selected drawing object.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Specify the formatting and the font that you want to apply.

Andmesildid

Avab dialoogi Andmesildid, kus saab määrata andmesildid.

Y-veatulbad

Dialoogi X/Y-veatulbad kaudu saab kuvada tasapinnaliste diagrammide veatulbad.

Sätted

Selles dialoogis saab määrata mõningaid sätteid teatud diagrammitüüpide jaoks. Sätete dialoogi sisu sõltub diagrammi tüübist.

Lähtesta

Lähtestab aktiivsel kaardil tehtud muudatused, asendades need väärtustega, mis kehtisid dialoogi avamisel.