Sätted

Selles dialoogis saab määrata mõningaid sätteid teatud diagrammitüüpide jaoks. Sätete dialoogi sisu sõltub diagrammi tüübist.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Vormindus - Vorminda valik - Andmejada - kaart Sätted (diagrammides)


Andmejadade joondamine

Selles dialoogi alas saab valida kahe Y-telje skaleerimise režiimi vahel. Telgi saab skaleerida ja neile omadusi määrata ainult eraldi.

Esimesele Y-teljele

See on vaikesäte. Kõik andmejadad joondatakse esimesele Y-teljele.

Teisele Y-teljele

Muudab Y-telje skaalat. See telg on nähtav, kui talle on omistatud vähemalt üks andmejada ja telje kuvamine on sisse lülitatud.

Sätted

Selles dialoogi alas saab määrata tulpdiagrammi sätteid. Muudatused rakenduvad kõikidele diagrammi andmejadadele, mitte ainult valitud andmetele.

Vahed

Määrab tulpade vahed protsentides. Suurim võimalik vahe on 600%.

Kattumine

Määrab sätted osaliselt kattuvate andmejadade jaoks. Valida saab vahemikus -100% kuni +100%.

Ühendusjooned

"Virnastatud" ja "protsendina" tulpdiagrammide puhul ühendatakse selle ruudu märkimisel ühe kihi tulbad joontega.

Tulpade kuvamine üksteise kõrval

Kui tulpdiagrammil on kuvatud kaks telge ja mõned andmejadad kuuluvad esimese telje juurde ning mõned teise telje juurde, kuvatakse neid andmejadasid sõltumatult ja nad kattuvad osaliselt.

Selle tulemusena on esimese Y-telje juurde kuuluvad tulbad täielikult või osaliselt varjatud teise Y-telje juurde kuuluvate tulpadega. Selle vältimiseks luba tulpade üksteise kõrval kuvamise säte. Erinevate andmeallikate tulpasid kuvatakse nii, nagu kuuluksid nad kõik ühe telje juurde.

Päripäeva

Saadaval sektor- ja rõngasdiagrammide jaoks. Vaikimisi on sektor- ja rõngasdiagrammide osad järjestatud vastupäeva. Diagrammi osade vastupidises suunas järjestamiseks märgi ruut Päripäeva.

Algnurk

Sektor- või rõngasdiagrammi algnurga määramiseks lohista väikest täppi mööda ringjoont või klõpsa suvalisel ringjoone kohal. Algnurk on asukoht, kuhu paigutatakse esimene diagrammi osa. 90-kraadise algnurga korral paigutatakse esimene osa 'kella 12' kohale. Kui väärtus on 0 kraadi, paigutatakse esimene osa 'kella 3' kohale.

Märkuse ikoon

Vanemate tarkvara versioonidega loodud ruumiliste sektor- ja rõngasdiagrammide algnurk on 90 kraadi asemel 0 kraadi. Tasapinnalise diagrammide puhul on nii vana kui uus vaikimisi algnurk 90 kraadi.


Märkuse ikoon

Kui sa muudad diagrammi algnurka või suunda, on neid muudatusi võimalik näha ainult praeguse tarkvara versiooniga. Vanemad versioonid kasutavad sama dokumendi kuvamiseks vaikeväärtusi: suund on alati vastupäeva ja algnurk 90 kraadi (tasapinnalised sektordiagrammid) või 0 kraadi (ruumilised sektordiagrammid).


Kraadid

Sisesta algnurk vahemikus 0 kuni 359 kraadi. Kuvatud väärtuste muutmiseks võib klõpsata ka nooltel.

Puuduvate väärtuste kuvamine

Vahel on diagrammil kuvatud andmejadast mõni väärtus puudu. Puuduvate väärtuste diagrammile kandmiseks on mitu võimalust. Variandid on saadaval ainult mõne diagrammitüübi jaoks.

Vahe jätmine

Puuduva väärtuse korral andmeid ei kuvata. See on vaikesäte tulp-, riba-, joon- ja võrkdiagrammide jaoks.

Nulli eeldamine

Puuduva väärtuse korral kuvatakse y-väärtus nullina. See on vaikesäte aladiagrammide jaoks.

Joone jätkamine

Puuduv väärtus interpoleeritakse naaberväärtustest. See on vaikesäte XY-diagrammide jaoks.

Varjatud lahtrite väärtuste kaasamine

Selle ruudu märkimisel kuvatakse ka lähtelahtrivahemiku praegu varjatud lahtrite väärtused.