Andmesildid

Avab dialoogi Andmesildid, kus saab määrata andmesildid.

Kui valitud on mõni andmejada element, rakendatakse see käsk ainult sellele andmejadale. Kui elemente pole valitud, rakendatakse käsk kõigile andmejadadele.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - Andmesildid (diagrammides)

Vali Vormindus - Vorminda valik - Andmepunkt/Andmejada - kaart Andmesildid (andmejadade ja andmepunktide jaoks) (diagrammides)


Väärtust kuvatakse arvuna

Kuvab andmepunktide absoluutsed väärtused.

Arvu vorming

Avab dialoogi arvu vormingu valimiseks.

Väärtust kuvatakse protsendina

Kuvab andmepunktide suhtelised väärtused protsendina iga veeru suhtes.

Protsendi vorming

Avab dialoogi protsendi vormingu valimiseks.

Kategooria kuvamine

Näitab andmepunktide siltide teksti.

Legendi tähise kuvamine

Kuvab iga andmepunkti sildi kõrval legendi ikooni.

Eraldaja

Valib eraldaja sama objekti mitme stringi vahel.

Paigutus

Valib andmesiltide paigutuse objektide suhtes.

Teksti suund

Määra teksti suund keerulise tekstipaigutusega (CTL) lõigu jaoks. See võimalus on saadaval, kui keerulise paigutusega teksti tugi on lubatud.

Teksti pööramine

Andmesiltide teksti suuna määramiseks klõpsa ketast.

Sisesta andmesiltide vastupäeva pöördenurk.