Tööriistaribad

Selles alammenüüs on loetletud kõik arvutustabelitega töötamisel saadaolevad tööriistaribad.See kirjeldab LibreOffice'i tööriistaribade vaikesätteid.

Standardriba

Standardriba on saadaval kõikides LibreOffice'i rakendustes.

Vormindusriba

Vormindusriba sisaldab põhilisi käske käsitsi vormindamiseks.

Tööriistade riba

Tööriistade riba sisaldab tavalisemaid käske.

Valemiriba

Seda tööriistariba kasutatakse valemite sisestamiseks.

Joonistusriba

Joonistusriba sisaldab sagedamini kasutatavaid redigeerimisvahendeid. Klõps nupu kõrval oleval noolel avab tööriistariba, mis sisaldab täiendavaid käske.

Pildiriba

Pildiriba kuvatakse, kui lehele lisatakse või seal valitakse mõni pilt.

Joonistusobjekti omaduste riba

Joonistusobjektide omaduste riba sisaldab käske lehel valitavate objektide vormindamiseks ja joondamiseks.

Teksti vormindusriba

Teksti vormindusriba, mida kuvatakse, kui kursor asub tekstiobjektis, näiteks joonistuse tekstipaneelis, sisaldab vorminduse ja joondamise käske.

Printimise eelvaate riba

Printimise eelvaate riba kuvatakse, kui on valitud käsk Fail - Printimise eelvaade.

Olekuriba

Olekuriba näitab aktiivse lehe kohta käivat teavet.

Insert

Click the arrow next to the icon to open the Insert toolbar, where you can add graphics and special characters to the current sheet.

Klassifikatsiooni tööriistariba

Klassifikatsiooniriba sisaldab vahendeid dokumendihalduse turvamiseks.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Vali Vaade - Tööriistaribad - Klassifikatsioon