Naming Cells

Lubatud nimed

Nimed Calc'is võivad sisaldada tähti, numbreid ja mõningaid erimärke. Nimed peavad algama tähe või alakriipsuga.

Lubatud erimärgid:

Nimed ei tohi sarnaneda lahtriviidetega, näiteks nimi A1 on vigane, sest A1 on viide üleval vasakul asuvale lahtrile.

Names must not start with the letter R followed by a number. See the ADDRESS function for more information.

Lahtrivahemike nimed ei tohi sisaldada tühikuid. Tühikud on lubatud üksikute lahtrite, lehtede ja dokumentide nimedes.

Nimede panemine lahtritele ja valemitele

Valemites esinevate viidete loetavuse parandamiseks on mõistlik anda vahemikele nimed. Näiteks võib vahemikule A1:B2 anda nime Algus. Nüüd võib valemi kirjutada kujul "=SUM(Algus)". LibreOffice säilitab nimeviited korrektselt isegi pärast veergude või ridade kustutamist. Vahemike nimed ei tohi sisaldada tühikuid.

Näiteks käibemaksu arvutamise valemit on palju lihtsam lugeda kujul "= Summa * Maksumäär", kui "= A5 * B12". Antud juhul on lahtrile A5 antud nimi "Summa" ja lahtrile B12 "Maksumäär".

Use the Define Names dialog to define names for formulas or parts of formulas you need more often. In order to specify range names,

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Type the name of the selected area in the Name field. Click Add. The newly defined name appears in the list below. Click OK to close the dialog.

You can also name other cell ranges in this dialog by entering the name in the field and then selecting the respective cells.

If you type the name in a formula, after the first few characters entered you will see the entire name as a tip.