Otsimine ja asendamine Calc'is

Arvutustabelites saab otsida sõnu, valemeid ja stiile. Võib liikuda ühelt otsingutulemuselt järgmisele või tõsta kõik tulemused korraga esile ning rakendada neile seejärel erineva vormingu või asendada lahtrite sisu teistsuguse sisuga.

Otsimise ja asendamise dialoog

Lahtrid võivad sisaldada teksti või arve, mis on sisestatud sinna otse, nagu tekstidokumentideski. Samas võivad lahtrid sisaldada teksti või arve, mis on arvutuste tulemuseks, näiteks kui lahter sisaldab valemit =1+2, kuvatakse seal vastust 3. Sa pead teadma, kas otsida arvudega 1 ja 2 tehtavat tehet või otsida arvu 3.

Valemite või väärtuste leidmiseks

Otsimise ja asendamise dialoogis saab määrata, kas otsitakse valemi osi või arvutuse tulemust.

  1. Otsimise ja asendamise dialoogi avamiseks valiRedigeerimine - Otsi ja asenda.

  2. Dialoogi laiendamiseks klõpsa nupul Rohkem sätteid.

  3. Vali loendiboksist Otsitav kas "Valemid" või "Väärtused".

Kui valisid "Valemid", on tulemuseks kõik sobivad valemite osad.

Kui valisid "Väärtused", leitakse arvutuste tulemused.

Märkuse ikoon

Lahtreid saab vormindada erinevalt. Näiteks kui arv on vormindatud rahana, siis kuvatakse koos sellega ka rahaühiku tähist. Sa näed rahaühiku tähist lahtris, kuid otsida seda ei saa.


Teksti otsimine

  1. Otsimise ja asendamise dialoogi avamiseks valiRedigeerimine - Otsi ja asenda.

  2. Enter the text to find in the Find text box.

  3. Either click Find Next or Find All.

When you click Find Next, Calc will select the next cell that contains your text. You can watch and edit the text, then click Find Next again to advance to the next found cell.

  1. Pärast dialoogi sulgemist võid ilma dialoogi uuesti avamata leida järgmise lahtri kasutades kiirklahve (+Shift+F).

  2. By default, Calc searches the current sheet. Check the All sheets box to search through all sheets of the document.

Kui sa klõpsad nupule Otsi kõik, valib Calc kõik lahtrid, mis sisaldavad otsitavat kirjet. Nüüd saad sa näiteks vormindada kõik leitud lahtrid rasvase kirjaga või rakendada neile korraga soovitud lahtristiili.

Navigaator

  1. Navigaatori akna avamiseks vali Vaade - Navigaator.

Navigaator on objektide otsimise ja valimise peamine tööriist.

Navigaatorit saab kasutada objektide ja linkide lisamiseks nii aktiivse dokumendi piires kui ka dokumentide vahel.