Filtering Cell Ranges

You can use several filters to filter cell ranges in spreadsheets. A standard filter uses the options that you specify to filter the data. An AutoFilter filters data according to a specific value or string. An advanced filter uses filter criteria from specified cells.

Standardfiltri rakendamiseks lahtrite vahemikule

 1. Click in a cell range.

 2. Vali Andmed - Filter - Standardfilter.

 3. In the Standard Filter dialog, specify the filter options that you want.

 4. Klõpsa Sobib.

  The records that match the filter options that you specified are shown.

To Apply an AutoFilter to a Cell Range

 1. Click in a cell range or a database range.

  Nõuande ikoon

  Mitme automaatfiltri kasutamiseks samal lehel tuleb esmalt määrata andmebaasi vahemikud ja seejärel rakendada soovitud vahemikele automaatfiltrid.


 2. Choose Data - Filter - AutoFilter.

  Igale andmebaasi vahemiku veeru päisele lisatakse noolekesega nupp.

 3. Click the arrow button in the column that contains the value or string that you want to set as the filter criteria.

 4. Vali väärtus või string, mida soovid kasutada filtri kriteeriumina.

  Kuvatakse kirjeid, mis vastavad valitud filtri kriteeriumidele.

Filtri eemaldamiseks lahtrite vahemikult

 1. Klõpsa filtreeritud lahtrite vahemikul.

 2. Vali Andmed - Filter - Lähtesta filter.