Referencing Other Sheets

Arvutustabeli lahtris saab näidata viidet teisel lehel asuvale lahtrile.

Samamoodi saab viidata ka teises dokumendis asuvale lahtrile, viidatav dokument peab olema failina salvestatud.

To Reference a Cell in the Same Document

 1. Ava uus tühi arvutustabel.

 2. Sisesta lahtrisse A1 lehel Leht1 valem:

  =Sheet2.A1

 3. Click the Sheet 2 tab at the bottom of the spreadsheet. Set the cursor in cell A1 there and enter text or a number.

 4. If you switch back to Sheet1, you will see the same content in cell A1 there. If the contents of Sheet2.A1 change, then the contents of Sheet1.A1 also change.

Viitamine teises dokumendis asuvale lahtrile

 1. Choose File - Open, to load an existing spreadsheet document.

 2. Choose File - New, to open a new spreadsheet document. Set the cursor in the cell where you want to insert the external data and enter an equals sign to indicate that you want to begin a formula.

 3. Nüüd mine dokumendile, mille just avasid. Klõpsa lahtril, mille andmeid soovid lisada uude dokumenti.

 4. Mine tagasi uuele arvutustabelile. Sisestusribal näed, kuidas LibreOffice Calc lisas viite valemisse.

  Viide teise dokumendi lahtrile sisaldab ühekordsetes jutumärkides teise dokumendi nime, seejärel trellimärki ja teise dokumendi lehe nime, millele järgnevad punkt ning lahtri nimi.

 5. Kinnita valem klõpsuga rohelisel linnukesel.

 6. Lahtrite vahemiku valimiseks lohista aktiivse lahtri alumises parempoolses nurgas asuvat ruudukest. LibreOffice lisab vastavad viited automaatselt külgnevatesse lahtritesse. Tulemusena lisatakse lehe nime ette dollarimärk "$", mis näitab, et tegu on absoluutse viitega.

Teise dokumendi nime lähemal uurimisel valemis näed, et see on kirjutatud URL-ina. See tähendab, et sa võid kasutada ka Interneti URL-e.