Kasutaja määratud äärised lahtritel

Valitud lahtreid saab ääristada eri tüüpi joontega.

  1. Vali lahter või lahtrite vahemik.

  2. Vali Vormindus - Lahtrid.

  3. In the dialog, click the Borders tab.

  4. Choose the border options you want to apply and click OK.

The options in the Line arrangement area can be used to apply multiple border styles.

Lahtrite valik

Sõltuvalt lahtrite valikust on ala välimus erinev.

Valik

Joonte korraldamise ala

Üks lahter

borders with one cell selected

Lahtrid veerus

borders with a column selected

Lahtrid reas

borders with a row selected

Lahtrid 2x2 või suurema alana

borders with a block selected


Märkuse ikoon

Ääriseid ei saa rakendada mitmele valikule.


Vaikesätted

Click one of the Default icons to set or reset multiple borders.

Näited

Select a block of about 8x8 cells, then choose Format - Cells - Borders.

default icon row of Borders tab page

Proovi ka teisi ikoone nägemaks, milliseid äärised need lisavad või eemaldavad.

Kasutaja määratud sätted

In the User defined area, you can click to set or remove individual lines. The preview shows lines in three different states.

Kolme oleku vahel lülitumiseks klõpsa ala serval või nurgal mitu korda.

Joonetüübid

Pilt

Tähendus

Must joon

solid line for user defined border

Must joon omistab vastava joone valitud lahtritele. Kui valitud on 0,05 pt joonestiil, kuvatakse joont punktiirina. Topeltjoone stiili kasutamisel kuvatakse topeljooni.

Hall joon

gray line for user defined border

Halli joont kuvatakse, kui valitud lahtritele omistatud jooni ei muudeta. Selles olekus ei määrata ega eemaldata ühtki joont.

Valge joon

white line for user defined border

Valget joont kuvatakse, kui valitud lahtrite vastav joon eemaldatakse.


Näited

Select a single cell, then choose Format - Cells - Borders.

Ülipeene joone määramiseks alumiseks ääriseks klõpsa alumisel serval. Kõik ülejäänud jooned eemaldatakse lahtrist.

setting a thin lower border

Vali jämedam joonestiil ja klõpsa alumisel serval. See määrab alumiseks ääriseks jämedama joone.

setting a thick line as a border

Click the second Default icon from the left to set all four borders. Then repeatedly click the lower edge until a white line is shown. This removes the lower border.

removing lower border

Erinevaid joonetüüpe ja -stiile saab kombineerida. Viimane pilt näitab, kuidas määrata jämedat välimist äärist (jämedad mustad jooned) ilma lahtri sees asuvaid diagonaaljooni puutumata (hallid jooned).

advanced example for cell borders