Mathematical Functions

This category contains the Mathematical functions for Calc. To open the Function Wizard, choose Insert - Function.

AGGREGATE

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

COLOR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

SUMIFS

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

Returns the absolute value of a number.

Syntax

ABS(Number)

Number is the number whose absolute value is to be calculated. The absolute value of a number is its value without the +/- sign.

Example

=ABS(-56) returns 56.

=ABS(12) returns 12.

=ABS(0) tagastab 0.

ACOS

Returns the inverse trigonometric cosine of a number.

Syntax

ACOS(Number)

This function returns the inverse trigonometric cosine of Number, that is the angle (in radians) whose cosine is Number. The angle returned is between 0 and PI.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Example

=ACOS(-1) returns 3.14159265358979 (PI radians)

=DEGREES(ACOS(0,5)) tagastab 60. 60-kraadise nurga koosinus on 0,5.

Fail näidisega:

ACOSH

Returns the inverse hyperbolic cosine of a number.

Syntax

ACOSH(Number)

This function returns the inverse hyperbolic cosine of Number, that is the number whose hyperbolic cosine is Number.

Arv peab olema suurem kui 1 või sellega võrdne.

Example

=ACOSH(1) returns 0.

=ACOSH(COSH(4)) tagastab 4.

Fail näidisega:

ACOT

Returns the inverse cotangent (the arccotangent) of the given number.

Syntax

ACOT(Number)

This function returns the inverse trigonometric cotangent of Number, that is the angle (in radians) whose cotangent is Number. The angle returned is between 0 and PI.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Example

=ACOT(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ACOT(1)) tagastab 45. 45-kraadise nurga tangens on 1.

Fail näidisega:

ACOTH

Returns the inverse hyperbolic cotangent of the given number.

Syntax

ACOTH(Number)

This function returns the inverse hyperbolic cotangent of Number, that is the number whose hyperbolic cotangent is Number.

Kui arv on vahemikus -1 kuni 1 (kaasa arvatud), on tulemuseks viga.

Example

=ACOTH(1.1) returns inverse hyperbolic cotangent of 1.1, approximately 1.52226.

Fail näidisega:

ASIN

Returns the inverse trigonometric sine of a number.

Syntax

ASIN(Number)

This function returns the inverse trigonometric sine of Number, that is the angle (in radians) whose sine is Number. The angle returned is between -PI/2 and +PI/2.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Example

=ASIN(0) returns 0.

=ASIN(1) tagastab 1,5707963267949 (π/2 radiaani).

=DEGREES(ASIN(0,5)) tagastab 30. 30-kraadise nurga siinus on 0,5.

Fail näidisega:

ASINH

Returns the inverse hyperbolic sine of a number.

Syntax

ASINH(Number)

This function returns the inverse hyperbolic sine of Number, that is the number whose hyperbolic sine is Number.

Example

=ASINH(-90) returns approximately -5.1929877.

=ASINH(SINH(4)) tagastab 4.

Fail näidisega:

ATAN

Returns the inverse trigonometric tangent of a number.

Syntax

ATAN(Number)

This function returns the inverse trigonometric tangent of Number, that is the angle (in radians) whose tangent is Number. The angle returned is between -PI/2 and PI/2.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Example

=ATAN(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ATAN(1)) tagastab 45. 45-kraadise nurga tangens on 1.

Fail näidisega:

ATAN2

Returns the inverse trigonometric tangent of the specified x and y coordinates.

Syntax

ATAN2(NumberX; NumberY)

NumberX is the value of the x coordinate.

NumberY is the value of the y coordinate.

ATAN2 tagastab arkustangensi, milleks on nurk (radiaanides) x-telje ja punkti arv_x, arv_y koordinaatide alguspunktiga ühendava lõigu vahel. Vastus on vahemikus -π kuni π.

Tagastatud nurga teisendamiseks kraadidesse kasuta funktsiooni DEGREES.

Example

=ATAN2(20;20) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ATAN2(12,3; 12,3)) tagastab 45. 45-kraadise nurga tangens on 1.

Fail näidisega:

ATANH

Returns the inverse hyperbolic tangent of a number.

Syntax

ATANH(Number)

This function returns the inverse hyperbolic tangent of Number, that is the number whose hyperbolic tangent is Number.

Arv peab vastama tingimusele: -1 < arv < 1.

Example

=ATANH(0) returns 0.

Fail näidisega:

CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Hoiatav ikoon

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


Example

=CEILING(-11;-2) returns -10

=CEILING(-11;-2;0) returns -10

=CEILING(-11;-2;1) returns -12

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

Hoiatav ikoon

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=CEILING.PRECISE(-11;-2) returns -10

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

Hoiatav ikoon

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

COMBIN

Returns the number of combinations for elements without repetition.

Syntax

COMBIN(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBIN tagastab hulga elementide järjestatud valimise võimaluste arvu. Kui näiteks hulgas on 3 elementi A, B ja C, saab 2 elementi valida 3 erineval viisil: AB, AC ja BC.

COMBIN kasutab valemit: arv_1!/(arv_2!*(arv_1-arv_2)!)

Example

=COMBIN(3;2) returns 3.

COMBINA

Returns the number of combinations of a subset of items including repetitions.

Syntax

COMBINA(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBINA tagastab hulga elementide valimise võimaluste arvu, kus valimise järjekord pole oluline ja elementide kordused on lubatud. Kui näiteks hulgas on 3 elementi A, B ja C, siis saab 2 elementi valida 6 erineval viisil: AA, AB, AC, BB, BC ja CC.

COMBINA kasutab valemit: (arv1+arv2-1)! / (arv2!(arv1-1)!)

Example

=COMBINA(3;2) returns 6.

CONVERT_OOO

Converts a value from one unit of measurement to another unit of measurement. The conversion factors are given in a list in the configuration.

Varem sisaldas teisendustegurite loend ka vanemaid Euroopas kasutusel olnud rahaühikuid ja eurot (vt allpool toodud näiteid). Nende rahaühikute teisendamiseks on parem kasutada uut funktsiooni EUROCONVERT.

Süntaks

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

Näide

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

Returns the cosine of the given angle (in radians).

Syntax

COS(Number)

Returns the (trigonometric) cosine of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga koosinust, kasuta funktsiooni RADIANS.

Examples

=COS(PI()*2) returns 1, the cosine of 2*PI radians.

=COS(RADIANS(60)) returns 0.5, the cosine of 60 degrees.

Fail näidisega:

COSH

Returns the hyperbolic cosine of a number.

Syntax

COSH(Number)

Returns the hyperbolic cosine of Number.

Example

=COSH(0) returns 1, the hyperbolic cosine of 0.

Fail näidisega:

COT

Returns the cotangent of the given angle (in radians).

Syntax

COT(Number)

Returns the (trigonometric) cotangent of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga kootangensit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Nurga kootangens on võrdne sama nurga tangensi pöördväärtusega.

Examples:

=COT(PI()/4) returns 1, the cotangent of PI/4 radians.

=COT(RADIANS(45)) returns 1, the cotangent of 45 degrees.

Fail näidisega:

COTH

Returns the hyperbolic cotangent of a given number (angle).

Syntax

COTH(Number)

Returns the hyperbolic cotangent of Number.

Example

=COTH(1) returns the hyperbolic cotangent of 1, approximately 1.3130.

Fail näidisega:

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

Syntax

CSC(Number)

Returns the (trigonometric) cosecant of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga koosekansit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Examples

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=CSC(RADIANS(30)) returns 2, the cosecant of 30 degrees.

Fail näidisega:

CSCH

Returns the hyperbolic cosecant of a number.

Syntax

CSCH(Number)

Returns the hyperbolic cosecant of Number.

Example

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

Fail näidisega:

DEGREES

Converts radians into degrees.

Syntax

DEGREES(Number)

Number is the angle in radians to be converted to degrees.

Näide

=DEGREES(PI()) tagastab 180 kraadi.

EUROCONVERT

Converts between old European national currency and to and from Euros.

Syntax

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency", full_precision, triangulation_precision)

Value is the amount of the currency to be converted.

From_currency and To_currency are the currency units to convert from and to respectively. These must be text, the official abbreviation for the currency (for example, "EUR"). The rates (shown per Euro) were set by the European Commission.

Full_precision is optional. If omitted or False, the result is rounded according to the decimals of the To currency. If Full_precision is True, the result is not rounded.

Triangulation_precision is optional. If Triangulation_precision is given and >=3, the intermediate result of a triangular conversion (currency1,EUR,currency2) is rounded to that precision. If Triangulation_precision is omitted, the intermediate result is not rounded. Also if To currency is "EUR", Triangulation_precision is used as if triangulation was needed and conversion from EUR to EUR was applied.

Examples

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") converts 100 Austrian Schillings into Euros.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

EVEN

Rounds a positive number up to the next even integer and a negative number down to the next even integer.

Syntax

EVEN(Number)

Returns Number rounded to the next even integer up, away from zero.

Examples

=EVEN(2.3) returns 4.

=EVEN(2) tagastab 2.

=EVEN(0) tagastab 0.

=EVEN(-0,5) tagastab -2.

EXP

Returns e raised to the power of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

EXP(Number)

Number is the power to which e is to be raised.

Example

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

FACT

Returns the factorial of a number.

Syntax

FACT(Number)

Returns Number!, the factorial of Number, calculated as 1*2*3*4* ... * Number.

=FACT(0) tagastab vastavalt definitsioonile 1.

Negatiivse arvu faktoriaal tagastab veateate "vigane argument".

Example

=FACT(3) returns 6.

=FACT(0) returns 1.

FLOOR

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance.

Syntax

FLOOR(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded down.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

Hoiatav ikoon

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


Example

=FLOOR( -11;-2) returns -12

=FLOOR( -11;-2;0) returns -12

=FLOOR( -11;-2;1) returns -10

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded down.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

Example

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) returns -12

GCD

Returns the greatest common divisor of two or more integers.

Suurim ühistegur on suurim positiivne arv, millega jaguvad ilma jäägita kõik antud täisarvud.

Syntax

GCD(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

Integer1 To 30 are up to 30 integers whose greatest common divisor is to be calculated.

Example

=GCD(16;32;24) gives the result 8, because 8 is the largest number that can divide 16, 24 and 32 without a remainder.

=GCD(B1:B3), kus lahtrid B1, B2, B3 sisaldavad väärtust 9, 12, 9, annab tulemuseks 3.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

Märkuse ikoon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

GCD_EXCEL2003(Number(s))

Number(s) is a list of up to 30 numbers.

Example

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

Rounds a number down to the nearest integer.

Syntax

INT(Number)

Returns Number rounded down to the nearest integer.

Negatiivsed arvud ümardatakse allapoole (nullist eemale) järgmise täisarvuni.

Example

=INT(5.7) returns 5.

=INT(-1.3) returns -2.

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

Syntax

ISO.CEILING(Number; Significance)

Number (required) is the number that is to be rounded up.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Example

=ISO.CEILING(-11;-2) returns -10

LCM

Returns the least common multiple of one or more integers.

Syntax

LCM(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

Integer1 to 30 are up to 30 integers whose lowest common multiple is to be calculated.

Example

If you enter the numbers 512;1024 and 2000 in the Integer 1;2 and 3 text boxes, 128000 will be returned as the result.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

Märkuse ikoon

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

LCM_EXCEL2003(Number(s))

Number(s) is a list of up to 30 numbers.

Example

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

Returns the natural logarithm based on the constant e of a number. The constant e has a value of approximately 2.71828182845904.

Syntax

LN(Number)

Number is the value whose natural logarithm is to be calculated.

Example

=LN(3) returns the natural logarithm of 3 (approximately 1.0986).

=LN(EXP(321)) tagastab 321.

LOG

Returns the logarithm of a number to the specified base.

Syntax

LOG(Number; Base)

Number is the value whose logarithm is to be calculated.

Base (optional) is the base for the logarithm calculation. If omitted, Base 10 is assumed.

Example

=LOG(10;3) returns the logarithm to base 3 of 10 (approximately 2.0959).

=LOG(7^4;7) tagastab 4.

LOG10

Returns the base-10 logarithm of a number.

Syntax

LOG10(Number)

Returns the logarithm to base 10 of Number.

Example

=LOG10(5) returns the base-10 logarithm of 5 (approximately 0.69897).

MOD

Returns the remainder when one integer is divided by another.

Syntax

MOD(Dividend; Divisor)

For integer arguments this function returns Dividend modulo Divisor, that is the remainder when Dividend is divided by Divisor.

This function is implemented as Dividend - Divisor * INT(Dividend/Divisor) , and this formula gives the result if the arguments are not integer.

Example

=MOD(22;3) returns 1, the remainder when 22 is divided by 3.

=MOD(11,25;2,5) tagastab 1,25.

MROUND

Returns a number rounded to the nearest multiple of another number.

Syntax

MROUND(Number; Multiple)

Tagastab arvu ümardatuna lähima kordaja kordseni.

Teine võimalus sama tulemuse saamiseks oleks kordaja * ROUND(arv/kordaja).

Example

=MROUND(15.5;3) returns 15, as 15.5 is closer to 15 (= 3*5) than to 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) returns 1.5 (= 0.5*3).

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

Syntax

MULTINOMIAL(Number(s))

Number(s) is a list of up to 30 numbers.

Example

=MULTINOMIAL(F11:H11) returns 1260, if F11 to H11 contain the values 2, 3 and 4. This corresponds to the formula =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

Rounds a positive number up to the nearest odd integer and a negative number down to the nearest odd integer.

Syntax

ODD(Number)

Returns Number rounded to the next odd integer up, away from zero.

Example

=ODD(1.2) returns 3.

=ODD(1) tagastab 1.

=ODD(0) tagastab 1.

=ODD(-3,1) tagastab -5.

PI

Returns 3.14159265358979, the value of the mathematical constant PI to 14 decimal places.

Syntax

PI()

Example

=PI() returns 3.14159265358979.

POWER

Returns a number raised to another number.

Syntax

POWER(Base; Exponent)

Returns Base raised to the power of Exponent.

Sama tulemuse saamiseks võib kasutada astendusmärki ^:

arv^aste

Example

=POWER(4;3) returns 64, which is 4 to the power of 3.

=4^3 tagastab arvu 4 astmes 3.

PRODUCT

Multiplies all the numbers given as arguments and returns the product.

Syntax

PRODUCT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1 to 30 are up to 30 arguments whose product is to be calculated.

PRODUCT tagastab korrutise arv1 * arv2 * arv3 * ...

Example

=PRODUCT(2;3;4) returns 24.

QUOTIENT

Returns the integer part of a division operation.

Syntax

QUOTIENT(Numerator; Denominator)

Tagastab lugeja ja nimetaja jagatise täisosa.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

Example

=QUOTIENT(11;3) returns 3. The remainder of 2 is lost.

RADIANS

Converts degrees to radians.

Syntax

RADIANS(Number)

Number is the angle in degrees to be converted to radians.

Näide

=RADIANS(90) tagastab 1,5707963267949 ehk π/2 Calcis lubatud täpsusega.

RAND

Returns a random number between 0 and 1.

Syntax

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

Juhuarvude genereerimiseks, mida ei taasarvutata kunagi, kopeeri funktsiooni =RAND() sisaldavad lahtrid ja kasuta käsku Redigeerimine - Aseta teisiti (kusjuures Asetatakse kõik ja Valemid on märgistamata ning Arvud on märgistatud).

Näide

=RAND() returns a random number between 0 and 1.

RANDBETWEEN

Returns an integer random number in a specified range.

Syntax

RANDBETWEEN(Bottom; Top)

Tagastab juhusliku täisarvu arvude alumine ja ülemine vahel (mõlemad kaasa arvatud).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press Shift++F9.

Juhuarvude genereerimiseks, mida ei taasarvutata kunagi, kopeeri funktsiooni sisaldavad lahtrid ja kasuta käsku Redigeerimine - Aseta teisiti (kusjuures Asetatakse kõik ja Valemid on märgistamata ning Arvud on märgistatud).

Example

=RANDBETWEEN(20;30) returns an integer of between 20 and 30.

ROUND

Rounds a number to a certain number of decimal places.

Syntax

ROUND(Number; Count)

Returns Number rounded to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds to the nearest integer. If Count is negative, the function rounds to the nearest 10, 100, 1000, etc.

See funktsioon ümardab lähima arvuni. Alternatiivsete võimaluste jaoks vaata funktsioone ROUNDDOWN ja ROUNDUP.

Example

=ROUND(2.348;2) returns 2.35

=ROUND(-32.4834;3) returns -32.483. Change the cell format to see all decimals.

=ROUND(2,348;0) tagastab 2.

=ROUND(2,5) tagastab 3.

=ROUND(987,65;-2) tagastab 1000.

ROUNDDOWN

Rounds a number down, toward zero, to a certain precision.

Syntax

ROUNDDOWN(Number; Count)

Returns Number rounded down (towards zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds down to an integer. If Count is negative, the function rounds down to the next 10, 100, 1000, etc.

See funktsioon ümardab nulli suunas. Alternatiivide jaoks vaata funktsioone ROUNDUP ja ROUND.

Example

=ROUNDDOWN(1.234;2) returns 1.23.

=ROUNDDOWN(45,67;0) tagastab 45.

=ROUNDDOWN(-45,67) tagastab -45.

=ROUNDDOWN(987,65;-2) tagastab 900.

ROUNDUP

Rounds a number up, away from zero, to a certain precision.

Syntax

ROUNDUP(Number; Count)

Returns Number rounded up (away from zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds up to an integer. If Count is negative, the function rounds up to the next 10, 100, 1000, etc.

See funktsioon ümardab nullist eemale. Alternatiivide jaoks vaata funktsioone ROUNDDOWN ja ROUND.

Example

=ROUNDUP(1.1111;2) returns 1.12.

=ROUNDUP(1,2345;1) tagastab 1,3.

=ROUNDUP(45,67;0) tagastab 46.

=ROUNDUP(-45,67) tagastab -46.

=ROUNDUP(987,65;-2) tagastab 1000.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

Syntax

SEC(Number)

Returns the (trigonometric) secant of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga seekansit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Examples

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=SEC(RADIANS(60)) returns 2, the secant of 60 degrees.

Fail näidisega:

SECH

Returns the hyperbolic secant of a number.

Syntax

SECH(Number)

Returns the hyperbolic secant of Number.

Example

=SECH(0) returns 1, the hyperbolic secant of 0.

Fail näidisega:

SERIESSUM

Sums the first terms of a power series.

SERIESSUM(x;n;m;coefficients) = coefficient_1*x^n + coefficient_2*x^(n+m) + coefficient_3*x^(n+2m) +...+ coefficient_i*x^(n+(i-1)m)

Syntax

SERIESSUM(x; n; m; kordajad)

X is the input value for the power series.

N is the initial power

M is the increment to increase N

Coefficients is a series of coefficients. For each coefficient the series sum is extended by one section.

SIGN

Returns the sign of a number. Returns 1 if the number is positive, -1 if negative and 0 if zero.

Syntax

SIGN(Number)

Number is the number whose sign is to be determined.

Example

=SIGN(3.4) returns 1.

=SIGN(-4.5) returns -1.

SIN

Returns the sine of the given angle (in radians).

Syntax

SIN(Number)

Returns the (trigonometric) sine of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga siinust, kasuta funktsiooni RADIANS.

Example

=SIN(PI()/2) returns 1, the sine of PI/2 radians.

=SIN(RADIANS(30)) tagastab 0,5, siinuse 30 kraadist.

Fail näidisega:

SINH

Returns the hyperbolic sine of a number.

Syntax

SINH(Number)

Returns the hyperbolic sine of Number.

Example

=SINH(0) returns 0, the hyperbolic sine of 0.

Fail näidisega:

SQRT

Returns the positive square root of a number.

Syntax

SQRT(Number)

Returns the positive square root of Number.

Arv peab olema positiivne.

Example

=SQRT(16) returns 4.

=SQRT(-16) returns an invalid argument error.

SQRTPI

Returns the square root of (PI times a number).

Syntax

SQRTPI(Number)

Tagastab π ja arvu korrutise ruutjuure positiivse arvuna.

Funktsioon on analoogiline valemiga SQRT(PI()*arv).

Example

=SQRTPI(2) returns the squareroot of (2PI), approximately 2.506628.

SUBTOTAL

Calculates subtotals. If a range already contains subtotals, these are not used for further calculations. Use this function with the AutoFilters to take only the filtered records into account.

Syntax

SUBTOTAL(Function; Range)

Function is a number that stands for one of the following functions:

Function index

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

Function

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

Range is the range whose cells are included.

Example

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

Adds all the numbers in a range of cells.

Syntax

SUM(Number1; Number2; ...; Number30)

Number 1 to Number 30 are up to 30 arguments whose sum is to be calculated.

Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 text boxes, 9 will be returned as the result.

=SUM(A1;A3;B5) calculates the sum of the three cells. =SUM (A1:E10) calculates the sum of all cells in the A1 to E10 cell range.

Conditions linked by AND can be used with the function SUM() in the following manner:

Example assumption: You have entered invoices into a table. Column A contains the date value of the invoice, column B the amounts. You want to find a formula that you can use to return the total of all amounts only for a specific month, e.g. only the amount for the period >=2008-01-01 to <2008-02-01. The range with the date values covers A1:A40, the range containing the amounts to be totaled is B1:B40. C1 contains the start date, 2008-01-01, of the invoices to be included and C2 the date, 2008-02-01, that is no longer included.

Enter the following formula as an array formula:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

In order to enter this as an array formula, you must press the Shift+ Enter keys instead of simply pressing the Enter key to close the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

The formula is based on the fact that the result of a comparison is 1 if the criterion is met and 0 if it is not met. The individual comparison results will be treated as an array and used in matrix multiplication, and at the end the individual values will be totaled to give the result matrix.

SUMIF

Adds the cells specified by a given criteria. This function is used to browse a range when you search for a certain value.

Otsing toetab regulaaravaldisi. Nii võib sisestada "all.*", et leida täheühendi "all", millele järgnevad suvalised märgid, esimest esinemiskohta. Kui on vaja otsida teksti, mis on ise regulaaravaldis, siis tuleb iga sümboli ette paigutada \ märk. Regulaaravaldiste automaatset töötlemist saab lülitada sisse ja välja dialoogis - LibreOffice Calc - Arvutamine.

Syntax

SUMIF(Range; Criteria; SumRange)

Range is the range to which the criteria are to be applied.

Criteria is the cell in which the search criterion is shown, or the search criterion itself. If the criteria is written into the formula, it has to be surrounded by double quotes.

SumRange is the range from which values are summed. If this parameter has not been indicated, the values found in the Range are summed.

Märkuse ikoon

SUMIF toetab viidete liitmise tehet (~) ainult kriteeriumite parameetris ning ainult juhul, kui mittekohustuslik summa vahemiku parameeter puudub.


Example

To sum up only negative numbers: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

Funktsiooni COUNTIF() juures on toodud teisigi süntaksinäiteid, mida saab kasutada koos funktsiooniga SUMIF().

SUMSQ

If you want to calculate the sum of the squares of numbers (totaling up of the squares of the arguments), enter these into the text fields.

Syntax

SUMSQ(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1 to 30 are up to 30 arguments the sum of whose squares is to be calculated.

Example

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 text boxes, 29 is returned as the result.

TAN

Returns the tangent of the given angle (in radians).

Syntax

TAN(Number)

Returns the (trigonometric) tangent of Number, the angle in radians.

Et leida kraadides antud nurga tangensit, kasuta funktsiooni RADIANS.

Example

=TAN(PI()/4) returns 1, the tangent of PI/4 radians.

=TAN(RADIANS(45)) returns 1, the tangent of 45 degrees.

Fail näidisega:

TANH

Returns the hyperbolic tangent of a number.

Syntax

TANH(Number)

Returns the hyperbolic tangent of Number.

Example

=TANH(0) returns 0, the hyperbolic tangent of 0.

Fail näidisega:

TRUNC

Truncates a number by removing decimal places.

Syntax

TRUNC(Number; Count)

Returns Number with at most Count decimal places. Excess decimal places are simply removed, irrespective of sign.

TRUNC(Number; 0) behaves as INT(Number) for positive numbers, but effectively rounds towards zero for negative numbers.

Hoiatav ikoon

The visible decimal places of the result are specified in - LibreOffice Calc - Calculate.


Example

=TRUNC(1.239;2) returns 1.23. The 9 is lost.

=TRUNC(-1,234999; 3) tagastab -1,234. Kõik 9-d lähevad kaotsi.