CDec Function

Teisendab string- või arvavaldise kümnendavaldiseks.

Süntaks:

CDec(avaldis)

Tagastusväärtus:

Kümnendarv.

Parameeter:

Avaldis: suvaline string- või arvavaldis, mida soovid teisendada.