Juhtelementide tõlkimine dialoogiredaktoris

Basicu IDE dialoogiredaktori keelte tööriistariba kuvab lokaliseeritavate dialoogide lubamise ja haldamise juhtelemente.

Vaikimisi sisaldab iga loodav dialoog ainult ühe keele stringide ressursse. Soovi korral saad sa luua dialooge, kus kuvatakse automaatselt kasutaja keelesätetele vastavaid lokaliseeritud stringe.

Lokaliseeritavate dialoogide lubamiseks

 1. Ava BASICu arenduskeskkonna dialoogiredaktoris käsuga Vaade - Tööriistad - Keel keelte tööriistariba.

  Kui aktiivne teek sisaldab juba lokaliseeritavat dialoogi, kuvatakse keelte tööriistariba automaatselt.

 2. Click the Manage Languages iconManage Language icon on the Language toolbar or on the Toolbox bar.

  Avaneb kasutajaliidese keelte haldamise dialoog. Dialoog haldab aktiivse teegi keeli. Tiitliribal kuvatakse aktiivse teegi nime.

 3. Keele kirje lisamiseks klõpsa dialoogi nupul Lisa.

  Pärast seda sisaldavad kõik uued dialoogid lokaliseeritavaid stringide ressursse.

 4. Esimesel korral, kui sa klõpsad Lisa, ilmub kasutajaliidese vaikekeele määramise dialoog. Järgmistel nupu Lisa klõpsamise kordadel ilmub kasutajaliidese keele lisamise dialoog.

  Vaikekeelt saab muuta ka kasutajaliidese keelte haldamise dialoogis.

 5. Keele valimine.

  See lisab dialoogi omadustele stringide ressursid, mis sisaldavad kõikide stringide tõlgitud versioone. Vaikekeeles dialoogi stringide kogu kopeeritakse uue keele stringide kogusse. Hiljem võid sa lülituda uuele keelele ja tõlkida stringid.

 6. Dialoogi sulgemine või täiendavate keelte lisamine.

Lokaliseeritavate juhtelementide redigeerimiseks dialoogis

Kui sa oled oma dialoogidesse lisanud kõikide keelte lokaliseeritavate stringide ressursid, saad aktiivse keele valida keelte tööriistariba loendikastist Aktiivne keel.

 1. Akttiivse keele loendikasti ümberlülitamisel kuvatakse stringe vaikekeeles.

 2. Lisa dialoogi suvaline hulk juhtelemente ja sisesta kõik soovitud stringid.

 3. Vali loendikastis Aktiivne keel teine keel.

 4. Tõlgi juhtelemendi omaduste dialoogides kõik stringid teise keelde.

 5. Korda tegevust kõikide lisatud keelte jaoks.

Dialoogi kasutaja näeb dialoogi stringe samas keeles, milles on tema LibreOffice'i versiooni kasutajaliides, kui sa oled dialoogile lisanud stringid selles keeles.

Kui ükski keel ei vasta kasutaja versioonile, näeb kasutaja stringe vaikekeeles.

Kui kasutajal on LibreOffice'i vanem versioon, mis ei toeta BASICu dialoogide lokaliseeritavaid ressursse, näeb kasutaja stringe vaikekeeles.