Programmi koodiga dialoogi avamine

Lahku äsjaloodud LibreOffice BASICu dialoogi dialoogiredaktorist, klõpsates dialoogile vastava mooduli nimekaardil. Nimekaart asub akna allosas.

Sisesta alamprotseduuri Dialog1Show jaoks järgnev kood. Selles näites on sinu poolt loodud dialoogi nimeks "Dialog1":

Sub Dialog1Show

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Ilma "LoadDialog" funktsiooni kasutamata saab koodi käivitada nii:

Sub Dialog1Show

  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")

  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )

  oDialog1.Execute()

End Sub

Selle koodi käivitamisel avaneb dialoogiaken "Dialog1". Dialoogiakna sulgemiseks klõpsa tiitliribal oleval nupul (x).