Right Function

Liveras la plejdekstrajn "n" signojn de ĉena esprimo.

Vidu ankaŭ: Funkcio Left.

Sintakso:

Right (Text As String, n As Long)

Liverota valoro:

Ĉeno

Parametroj:

Text: Ĉena esprimo kies plejdekstraj signoj estas liverotaj.

n: Numera esprimo kiu difinas la nombron da signoj liverotaj. Se n = 0, liveriĝos senlonga ĉeno. La maksimuma permesita valoro estas 65535.

La jena ekzemplo konvertas daton en formato YYYY-MM-TT al la usona formato (MM/TT/YYYY).

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

Ekzemplo:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")sInput = InputBox("Bonvolu tajpi daton laŭ la internacia formato 'YYYY-MM-TT'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub