Left Function

Liveras la nombron da maldekstraj signoj specifitaj el ĉeno.

Sintakso:

Left (Text As String, n As Long)

Liverota valoro:

Ĉeno

Parametroj:

Text: Ĉena esprimo por kiu liveri la maldekstrajn signojn.

n: Numera esprimo kiu specifas la nombron da signoj liverotaj. Se n = 0, liveriĝos senlonga ĉeno. La maksimuma valoro permesita estas 65535.

La jena ekzemplo konvertas daton en formato YYYY.MM.TT al formato MM/TT/YYYY.

Error codes:

5 Nevalida procedurvoko

Ekzemplo:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Please input a date in the international format 'YYYY-MM-DD'")sInput = InputBox("Bonvolu tajpi daton laŭ la internacia formato 'YYYY-MM-TT'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub