Static Statement

Deklaras variablon aŭ tabelon ĉe la procedura nivelo en subproceduro aŭ funkcio, por ke la valoroj de la variablo aŭ tabelo konserviĝu post eliro el la subproceduro aŭ funkcio. La konvencioj de ordono Dim ankaŭ validas.

Warning Icon

La Static statement ne estas uzebla por difini varieblajn tabelojn. Necesas specifi tabelon je fiksita grando.


Sintakso:

Static VarName[(start To end)] [As VarType], VarName2[(start To end)] [As VarType], ...

Ekzemplo:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iInit,0,"La rezulto estas"

End Sub

 

REM Funkcio por pravalorizi la statikan variablon.

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 REM minimuma livera valoro de ĉi tiu funkcio

  if iInit = 0 then iInit = InitVar() REM Testu ĉu variablo jam pravalorizita.

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function